TTB'DEN ÇAĞRI

Değerli Meslektaşımız;

Hükümetin "tam gün" yasa tasarısı ve çıkartma girişimleri neredeyse üç yıla yaklaşan bir süredir gündemdedir ve 13 Ocak 2010 Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'na ineceği ve yasalaşacağı söylenmektedir. Hatırlanacağı gibi 2009 Nisan ayında tasarının son versiyonundan kamuoyunun haberi olmuş ve 26 Haziran 2009 tarihinde de TBMM'nin ilgili komisyonunda kabul edilerek son halini almıştır.

Geçen süre boyunca yürütülen çabaların da bir sonucu olarak kimi meslektaşlarımızda bu tasarının yasalaşmayacağı/gündemde görüşülmeyeceği gibi çok hatalı bir kanaat doğmuştur. 

Bilinmelidir ki Hükümet'in bir istihdam ve Sağlıkta Dönüşüm politikası vardır ve tasarı bu politikanın bir parçasıdır. Hükümetin "tam gün" yasası bugün TEKEL işçileri için geçerli istihdam politikasının bir diğer yüzüdür. Hedef hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarını güvencesiz, düşük ücretle, uzun süre çalışmaya zorlayan koşulları oluşturmaktır. Bunu engellemenin tek yolu karşı çıkmak, taleplerimizi ısrarla dile getirmektir. Israrla vurgulanması gereken bir diğer nokta bizim mevcut sağlık sisteminin ve hizmet sunumunun olumsuzluklarını savunmadığımız aksine yıllardan bu yana düzeltilmesinin mücadelesini verdiğimizdir.

Bugün Hükümetin “tam gün” yasası ile somutlanan “hekim işgücü istihdam politikalarının” teşhiri konusunda düne göre çok daha avantajlı bir noktadayız. Son olarak 14 Ekim 2009 tarihinde altında hekim temsilcisi bütün örgütlerin ortak imzaları bulunan gazete ilanı bir arada duruşumuzun belgesidir.

Türk Tabipleri Birliği 13 Ocak 2010 Çarşamba günü ekte sunulan gazete ilanında imzası olan ve/veya bu görüşleri paylaşan bütün oda ve uzmanlık derneklerini Ankara'ya çağırmıştır.

13 Ocak 2010 Çarşamba günü saat 10:30 da Hacettepe Merkez Kampüsü Kırmızı Salonda toplanılacaktır. Örgüt temsilcilerinin katılacağı toplantı elbette meslektaşlarımıza da açıktır.

Toplantı ile gazete ilanındaki bir aradalığımızı bir kez de basın toplantısı ile duyuracak ve ardından 12:30’da sağlık çalışanı örgütleri ile buluşup Sağlık Bakanlığı önüne giderek onlarla ortak açıklama yapacağız. Böylece hekimlerin/sağlık çalışanlarının yan yana olduğunu da göstermiş olacağız. Aynı gün öğleden sonra yürütülecek etkinliklere yönelik yeni kararlarımızı da hep birlikte alacağız.

Çok açıktır ki bu yasanın çıkmaması için verilecek mücadele kamu-özel bütün meslektaşlarımızın mevcut koşullarının da aynı zamanda iyileştirilmesi mücadelesinin zeminidir. Katkı, katılımınız ve önerilerinizin çok değerli olduğunu tekrar hatırlatıyoruz.

Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

Türk Tabipleri Birliği'nin  "TAM GÜN" ile ilgili gazetelere verdiği ilan için tıklayınız.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası