TAM GÜN MECLİSE GELİYOR


  • Ağustos 25, 2010
  • 1648

Sağlıkta Yıkım Programı'nın en önemli bileşenlerinden biri olan Tam Gün Yasası'nın bu hafta Meclis'te görüşüleceği söyleniyor. Sağlık Bakanı Recep Akdağ Bütçe görüşmeleri sırasında bu yasanın ilk öncelikleri olduğunu belirtmişti.

 Yasa tasarısı ilk kez ortaya atıldığında hekimlerin büyük tepkisiyle karşılaşmıştı. Hükümet bu tepkiler üzerine Yasa tasarısını defalarca revize etti ve hekimlerin tepkilerini dindirmeye çabaladı.
 Haziran 2009'da TBMM Sağlık Komisyonu'nda kabul edilen Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı artık Meclise iniyor.
 TTB ve İstanbul Tabip Odası geçtiğimiz yılın ikinci yarısında bu konuda hekimlere yönelik sayısız bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdi ve en büyüğü 18 Ekim'de Kadıköy Meydanı'nda olmak üzere çok sayıda eylem gerçekleştirdi.

 Bütün bunlara rağmen Hükümetin hekimlerle sıcak bir çatışmayı göze aldığı ve bütün tepkilere karşın Yasayı geçirme kararlılığında olduğu görülüyor. Hekimliğin ve hekimlerin can düşmanı olan ve bu tutumunu her fırsatta sergilemekten geri durmayan Hükümet artık hekimlerle açık bir meydan savaşına girmiştir.

 Bu savaşın sonucunu şimdiden tahmin etmek zor. Hükümet bugün için TBMM'deki sandalye çoğunluğu ile güçlü görünüyor. Ancak Hükümetin özellikle son iki yıl içinde kamuoyu desteğini önemli ölçüde yitirdiği de sır değil. Politika çevrelerinde AKP'nin önümüzdeki seçimlerden birinci parti olarak çıksa dahi tek başına hükümet kuramayacağı söyleniyor.

 Buradan bizlerin (hekimlerin) hancı, AKP'nin ise yolcu olduğunu söylemek mümkün. AKP ve AKP içindeki hekim milletvekilleri de bunun farkında. Evet, belki bugün TBMM'deki sandalye üstünlüklerini kullanarak bu hekim düşmanı yasayı geçirebilirler fakat yasanın uzun ömürlü olamayacağını kendileri de biliyorlar. Dediğimiz gibi onlar yolcu biz hancıyız. Sonunda mutlaka bizim dediğimiz olacak.

 TTB ve İstanbul Tabip Odası bu hekim ve hekimlik düşmanı yasanın Meclise gelmesi ve görüşmeler sürecinde de boş durmayacak, hekimlerin tepkilerini görünür kılacak bir eylemlilik içinde olacaktır. Ancak şu unutulmamalıdır ki, Yasa bir şekilde geçse bile savaş bitmiş olmayacaktır. Hekim düşmanlarının etkili ve yetkili konumlarından uzaklaştırılabilmeleri için, hekim düşmanı yasanın iptali için mücadele devam edecektir.


Bu HABERİ Paylaş!