SİGARA YASAĞINDAN ZARAR EDEN TEK SEKTÖR “SİGARA ENDÜSTRİSİ” OLDU

Adıyaman Milletvekili Şevket Köse  “İkram işletmelerinin zarar ettiği” gerekçesiyle kapalı alanlarda sigara yasağı getiren kanunda değişiklik önerisi vermesinin ardından bugün İstanbul Tabip Odası’nda Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi, İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Diş Hekimleri Odası ortak bir basın açıklaması düzenlediler.

Açıklamaya, SSUK dönem sözcüsü Prof. Dr. Elif Dağlı, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan ve İstanbul Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Aret Karabulut katıldı.

Açıklamada SSUK Dönem Sözcüsü Prof. Dr. Elif Dağlı, Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre ikram sektöründe yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana %5.2’lik bir artış görüldüğü bilgisini verdi. Ayrıca istatistikî verilerle kapalı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanması ve sigaralara uygulanan zamların devlet bütçesine ve vatandaş bütçesine olan yansımaları kamuoyuyla paylaşıldı. 

Bu bilgiler ışığında Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin yanıltıcı veriler üzerinden hareket ettiğini vurgulayarak bu yasadan zarar gören tek sektörün Sigara Endüstrisi olduğuna dikkat çekti.  

Açıklamada söz alan İDO Genel Sekreteri Aret Karabulut, bu yasa teklifini bir meslektaşı tarafından gelmesinin şaşırtıcı olduğunu ifade ederek yapmış olduğu kanun teklifini geri çekmesini talep ettiklerini ifade etti.

Açıklamaya katılan İTO Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan ise, bugün ülkemizde tedavi edici sağlık hizmetlerine ağırlık verilirken bu yasanın koruyucu sağlık hizmetlerine önemli ölçüde temel oluşturduğuna dikkat çekerek yasanın hiçbir yerinden gevşetilmeden yürürlükte kalmasının halk sağlığı açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Yapılan açıklamanın sonunda ise, sigaranın zararlarının hatırlatıldığı ve yasa teklifini geri çekilmesinin talep edildiği kart Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’ye gönderilmek üzere katılımcılar tarafından imzalandı.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası