İSRAİL TABİPLER BİRLİĞİ'NİN ZİYARETİ

23 Kasım 2009 tarihinde İsrail Tabipler Birliği Başkanı Dr. Leonid A. Eldelman odamızı ziyaret etti.TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Gençay Gürsoy, İTO Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen ve Dr. Akif Akalın'ın hazır bulundukları ziyarette, iki meslek örgütü arasındaki ilişkiler görüşüldü. İsrail'de akan kanın bir an önce durdurulması ve Filistin ile kalıcı bir barış için çaba gösterilmesi konusunda iki meslek örgütünün ortak duygu ve düşünceleri dile getirildi.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası