TTB-PANDEMİK İNFLUENZA A H1N1V (DOMUZ GRİBİ) BİLİMSEL DANIŞMA VE İZLEME KURULU TOPLANTISI YAPILDI


  • Ağustos 25, 2010
  • 1711

Türk Tabipleri Birliği, kamuoyunda domuz gribi olarak adlandırılan salgının geldiği boyutu dikkate alarak, sağlık çalışanlarını ve  ve  kamuoyunu aydınlatmak amacıyla  Pandemik İnfluenza A H1N1v (Domuz Gribi) Bilimsel Danışma ve İzleme Kurulu 12 Kasım 2009 tarihinde kurulmuştur.

Aralarında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Halk Sağlığı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarının bulunduğu bilim insanlarından oluşan kurul ilk toplantısını TTB-İstanbul Tabip Odası’nda yapmıştır.

TTB-Bilimsel Danışma ve İzleme Kurulu’nun ilk toplantısından çıkan sonuçlar, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, İTO Başkanı Prof. Dr. A.Özdemir Aktan ve kurul üyelerinin katılımıyla yarın saat 12.30’da İTO Sevinç Özgüner Toplantı Salonunda bir basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşılacaktır.


Bu HABERİ Paylaş!