VERİLEN HAKSIZ CEZALAR GERİ ALINMALIDIR!


  • Ağustos 25, 2010
  • 1641

İstanbul Üniversitesi’nde son aylarda okul dışından ve öğrenci olmayan kişilerin oluşturduğu grupların saldırısı sonucu çok sayıda öğrenci yaralanmış ve can güvenliği tehdidi altında öğrenim görmek zorunda bırakılmıştı.
Saldırganlar hakkında üniversite yönetimince hiçbir yasal işlem girişiminde ulunulmazken saldırıya uğrayan öğrencilere ağır disiplin cezaları getirildi.

Bu haksız uygulamaya karşı, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul Öğretim Üyeleri Derneği, İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası İstanbul Üniversitesi Merkez Binası’nın önünde disiplin cezası alan ve “nöbet tutan öğrencilere”  destek ziyareti gerçekleştirdiler. Yapılan ziyaretinin ardından basın açıklaması yapan İstanbul Meslek Odaları ve Öğretim Üyeleri açıklamalarında: “Genç meslektaşlarımızın eğitim geleceğini karartacak nitelikteki bu kararlar genç insanlarımızın ve toplumun vicdanında ciddi adaletsizlik duygusu yaratmaktadır. Üniversite yönetimini genç insanlar üzerinde ciddi travmatik etkiler yaratmaya aday bu kararları geri almaya çağırıyoruz.” derken İstanbul Meslek Odaları ve Öğretim Üyeleri olarak bundan sonra da bu kararın geri alınması konusunda mücadele etmeye devam edeceklerini ifade ettiler.


VERİLEN HAKSIZ CEZALAR GERİ ALINMALIDIR! ( 27.10.2009 )

BASINA VE KAMUOYUNA

Bilindiği gibi İstanbul Üniversitesi’nde son aylarda okul dışından, öğrenci olmayan kişilerin oluşturduğu grupların saldırısı sonucu 10’u ağır olmak üzere çok sayıda öğrenci yaralanmış,  üniversitenin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler aylardır can güvenliği tehdidi altında, gergin bir ortamda öğrenim görmek zorunda bırakılmıştır.

Saldırganlar hakkında bugüne dek üniversite yönetimince herhangi bir girişimde bulunulmamışken, saldırıya uğrayan ve bunun karşısında barışçıl bir ortamda, özgür, bilimsel eğitim talebini dile getiren öğrenciler ağır disiplin cezalarına uğratılmıştır.

60’a yakın öğrenciye 2 hafta ile 2 yıl arasında değişmek üzere, toplamda 14 yıl 9 ay uzaklaştırma cezası verilmiştir. Verilen cezalar akıl ve vicdan sınırlarını zorlar niteliktedir; öyle ki kimi öğrenciler kendi üniversitelerine zorla girmeye çalışmak gibi garip gerekçelerle disiplin cezasına uğratılmıştır. Verilen cezalar sonucu öğrencilerin bir kısmı 1 yarı yıl, bir kısmıysa iki yarı yıl okullarından uzaklaştırılacaktır.

İstanbul Meslek Odaları ve Öğretim Üyeleri olarak buradan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne sesleniyoruz; genç meslektaşlarımızın eğitim geleceğini karartacak nitelikteki bu kararlar genç insanlarımızın ve toplumun vicdanında ciddi adaletsizlik duygusu yaratmaktadır. Üniversite yönetimini genç insanlar üzerinde ciddi travmatik etkiler yaratmaya aday bu kararları geri almaya, üniversitede yaşanan sorunların çözümünde demokratik teamüller üzerinden hareket etmeye çağırıyor, üniversitelerde akademik-bilimsel-yönetsel özerkliğin sağlanması yönünde adımlar atmaya davet ediyoruz.

Biz İstanbul Meslek Odaları ve Öğretim Üyeleri olarak bu konuda üzerimize düşen çabayı ve taşıdığımız sorumluluğun gereğini yerine getirmeye bundan sonra da devam edeceğiz.


İSTANBUL TABİP ODASI
İSTANBUL ECZACI ODASI
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU
İSTANBUL ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER MALİ MÜŞAVİRLER ODASI


Bu HABERİ Paylaş!