İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ' NDE TOPLANTI


  • Ağustos 25, 2010
  • 2733

"Sağlıkta Gündem" başlıklı toplantıların bir diğeri "Tam Gün", Kamu Hastane Birlikleri, performans ve 18 Ekim Miting çağrısı başlıkları ile 15 Ekim Perşembe günü 12.30'da İstanbul Tıp Fakültesi 14 Mart Amfisi'nde yapıldı. Açılış konuşmasını ve Sağlıkta Gündem adlı  sunuyu  Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeynep Solakoğlu gerçekleştirdi.
 
TTB-UDEK Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel de bir konuşma yaparak konuyla ilgili görüşlerini öğretim üyeleri ve tıp öğrencileriyle paylaştı. Ardından kürsüye çıkan Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Küçük 18 Ekim mitinginin hekimler açısından taşıdığı önemi vurguladı ve miting hazırlıkları, mitinge ulaşım gibi konularda bilgi verdi. Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar soru ve tartışmalarla toplantıya katkı sundular.


Bu HABERİ Paylaş!