M.Ü. TIP FAKÜLTESİ TOPLANTISINA İLGİ YOĞUN OLDU


  • Ağustos 25, 2010
  • 2084

Sağlık alanında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek, görüş alışverişinde bulunmak üzere gerçekleştirilen toplantılar, tıp fakültelerinde gerçekleştirilen buluşmalarla devam ediyor.

Bu kapsamda 9 Ekim Cuma günü 12.30’da Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda Odamız temsilcisi Dr. Soner Ozaner’in açılış konuşmasının ardından, Odamız Sağlık Politikaları Komisyonu’ndan Dr. Güray Kılıç Sağlıkta Dönüşüm Programı ve bu program kapsamında Hükümet tarafından gündeme getirilen “Tam Gün”, Kamu Hastane Birlikleri, performansa dayalı ücretlendirme gibi başlıklar etrafında bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından öğretim üyeleri ve asistanlar soru ve düşünceleriyle toplantıya katkı sundular.

18 Ekim Kadıköy Mitingi’nin öneminin bir kez daha vurgulandığı toplantıda, hekimlerin yaşanan sorunlar karşısındaki tepki ve taleplerinin görünür kılınması açısından bu bir araya gelişin çok önemli olduğu belirtildi.


Bu HABERİ Paylaş!