ÜMRANİYE VE BAĞCILAR’DA HASTANE TOPLANTILARI


  • Ağustos 25, 2010
  • 1830

Sağlık alanında yaşanan sorunların ve öne çıkan gündem maddelerinin değerlendirildiği hastane toplantılarının bir diğeri Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirildi. 7 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen hastane toplantılarına hekimlerin ilgisi yoğun oldu.

Bağcılar EAH’de gerçekleştirilen toplantıya Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Küçük ve Dr. Osman Öztürk katıldılar. Toplantıda “Tam Gün” ve Kamu Hastane Birlikleri konusunda yaşanan gelişmeler aktarıldı, tartışıldı.

Ümraniye EAH’de gerçekleştirilen toplantıya ise TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Elif Kırteke ile Odamız Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan katıldılar ve Hükümet’in Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında attığı adımları, bunların sağlık alanında, hekimlerin çalışma koşullarında, özlük haklarında yarattığı, yaratacağı sorunları hekimlerle paylaştılar.

Her iki toplantıda da bir diğer önemli gündem maddesi 18 Ekim Pazar günü Kadıköy’de gerçekleştirilecek Sağlık Mitingi oldu. Toplantılarda hekimlere mitinge aileleriyle birlikte katılma çağrısı yapıldı. Mitingin hekim kamuoyunun tepki ve taleplerini görünür kılmak açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.


Bu HABERİ Paylaş!