ANESTEZİ UZMANLARI DA HALKA GİDELİM DEDİ


  • Ağustos 25, 2010
  • 1744

6 Ekim 2009 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yapılan 18 Ekim Mitingi hazırlık toplantısına Plastik Cerrahlardan sonra Anesteziyologlar katıldı. Dr. İlker Kayı'nın yaptığı sunumdan sonra söz alan konuşmacılar Tabip Odası'nın artık hekimlerden çok halka yönelik bir faaliyet içine girmesi gerektiğini belirttiler.
 
Hekimler Tabip Odası'ndan hekimlerin odalarına asabileceği ve böylece hastaların görebileceği afişler hazırlamasını, yine muayeneye gelen hastalara hekimler tarafından verilecek el ilanları ve broşürler hazırlamasını istediler. Sorunun asıl muhatabının halk olduğu ve halkın aydınlatılması ve AKP'ye karşı örgütlenmesi gereği vurgulandı. Hekimlerin burada halkı örgütlemek ve mücadeleye sevketmek rölünü üstlenebileceği, ancak esas olarak halkın kendi sağlık hakkı için mücadelesinin önemi vurgulandı.
 
AKP ile mücadelede AKP'nin kullandığı yöntemlerin kullanılması gerektiği belirtildi. Halka gerçeklerin duyurulabilmesi için her hekimin bordrosunu büyük afiş boyutunda büyüterek muayene odasına asması ve muayene için gelen hastalara aldığı maaşı söylemesi önerildi. Ancak bu şekilde Sağlık Bakanı'nın "paragöz hekimler" kandırmacasının boşa çıkartılabileceği vurgulandı.
 
Böylelikle bir toplantı daha hakimlerin mücadele kararlılığıyla sonlandı.


Bu HABERİ Paylaş!