TAKSİMDE BİNLERCE EMEKÇİ IMF VE DÜNYA BANKASI'NA DEFOL DEDİ


  • Ağustos 25, 2010
  • 1539

Bugün Türkiye'ye yeni dayatmalar için gelen IMF heyeti ömür boyu unutamayacakları bir deneyim yaşadılar. ABD Filosunu denize döken 68 ruhuyla Taksim Meydanı'nı dolduran emekçiler IMF heyetine unutamayacakları bir şamar attı.

 TTB Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy'un meydanı dolduran emekçilere yaptığı coşkulu bir konuşmanın ardından TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu, eşzamanlı olarak bugün Türkiye'nin her yerinde okunan basın açıklamasını okudu.

 Emekçiler sloganlarıyla bu memleketin sahipsiz olmadığını, sadece Hükümetle görüşerek amaçlarına ulaşamayacaklarını, emekçilerin IMF ve işbirlikçilerinin yakasını bırakmayacağını haykırdılar.

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB tarafından bütün Türkiye'de yapılan eylemler İstanbul'da olduğu gibi coşku doluydu. IMF bu eylemlerden sonra sadece AKP ile anlaşmasının yetmeyeceğini, Türkiyeli emekçilerin de sözü olduğunu anlamış oldu.

68 ruhunu yeniden dirilten ve emperyalizme karşı mücadeleyi Taksim Meydanı'nda ete kemiğe büründüren meslek odaları, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri, 1 Mayıs'ta yeniden fethedilen Taksim Meydanını böylece bir kez daha Emek Meydanı haline getirmiş oldular.


Bu HABERİ Paylaş!