09.02.2009 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı


  • Ağustos 25, 2010
  • 2915

 

1- Aile Hekimliği ile ilgili hekimlere yönelik bilgilendirme sunumunun hazırlanıp İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’ nda Aile Hekimliği’ nin gündem yapılması,

2- 23 Şubat 2009 Pazartesi 18.30-21.00 İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu’ nda “Aile Hekimliği” gündemli genişletilmiş Pratisyen Hekim Komisyonu toplantısı yapılması,

3- “İstanbul’ da I.Basamak Sağlık Hizmetleri’ nin Durumu” araştırmasının hazırlığının Dr. Naciye DEMİREL tarafından hazırlanması kararlaştırıldı,

4- 14.Pratisyen Hekimlik Kongresi Düzenleme Kurulu’ na, İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu’ ndan Dr. Yeliz MUTLU seçildi,

5- OHSAD’ ın Medimagazin de yer alan “Sağlık Ocakları İlaç Giderini Arttırıyor” yazısı üzerine İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekim Komisyonu ve Pratisyen Hekim Derneği olarak bir basın açıklaması yapılmasına karar verilmesi.


Bu HABERİ Paylaş!