09.02.2009 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı

 

1- Aile Hekimliği ile ilgili hekimlere yönelik bilgilendirme sunumunun hazırlanıp İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’ nda Aile Hekimliği’ nin gündem yapılması,

2- 23 Şubat 2009 Pazartesi 18.30-21.00 İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu’ nda “Aile Hekimliği” gündemli genişletilmiş Pratisyen Hekim Komisyonu toplantısı yapılması,

3- “İstanbul’ da I.Basamak Sağlık Hizmetleri’ nin Durumu” araştırmasının hazırlığının Dr. Naciye DEMİREL tarafından hazırlanması kararlaştırıldı,

4- 14.Pratisyen Hekimlik Kongresi Düzenleme Kurulu’ na, İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu’ ndan Dr. Yeliz MUTLU seçildi,

5- OHSAD’ ın Medimagazin de yer alan “Sağlık Ocakları İlaç Giderini Arttırıyor” yazısı üzerine İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekim Komisyonu ve Pratisyen Hekim Derneği olarak bir basın açıklaması yapılmasına karar verilmesi.