03.02.2009 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı


  • Ağustos 25, 2010
  • 2908

1- Dr.A.Yeliz Mutlu, 24 Ocak 2009 tarihinde Ankara'da yapılan TTB Pratisyen Hekimler Kolu Yürütme Kurulu toplantısı ve alınan kararlar hakkında bilgilendirme yaptı:
 
   * Aile hekimliği ile ilgili bilgi güncellemesi yapılması,mail ortamında ortaklaştırılması
   * TTB Merkez Konsey ile diğer kolların da katılacağı Sağlıkta Dönüşümün tartışılacağı   
      genel bir toplantının yapılması
   * TTB PHK içinde Aile hekimliği çalışma grubu oluşturularak pilot illerin izlenmesi
   * Ayrıca hukuksal süreci izleme,hekime yönelik şiddeti izleme çalışma gruplarının  
      oluşturulması.
 
2- Aile hekimliği ile ilgili olarak İstanbul'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinmek, 
    hekimlere A.H. ve pilot uygulama süreciyle ilgili bilgilendirme sunumu/broşürü
    hazırlamak ve bölgesel toplantılar planlamak, alanımızla ve çalışmalarımızla ilgili basın
    açıklamalarıyla basında yer alma çalışmalarını artırmak , komisyon olarak araştırma
    planlamak kararları alındı.
 
3- İstanbul'da 6 grupla yürütülen TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü geçiş dönemi mesleki
    eğitimleri hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.


Bu HABERİ Paylaş!