19.01.2009 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı


  • Ağustos 25, 2010
  • 3097

1- 24.01.2009 tarihinde Ankara’da yapılacak olan TTB Pratisyen Hekimler Kolu Yürütme Kurulu toplantısı gündemi görüşüldü.
TTB PHK’nun 2009 çalışma planına ve pratisyen hekimlik alanına dair stratejiler konusunda önerilerimiz:
Pratisyen Hekim Komisyonlarının örgütlenme durumunun ortaya konması, Kol’un PHD ve GPE ile eşgüdüm içerisinde hareket etmesi, TAHUD ile ilişkilerin geliştirilmesi,   TTB Merkez Konseyi ile birlikte Sağlıkta Dönüşümün birinci basamak yönü ve Aile Hekimliği konusunda şimdiye kadar yürütülen mücadelenin değerlendirilerek bundan sonra  yapılacakların belirlenmesi, bu konunun TTB GYK’da gündem yapılması.

2- 14 Mart haftası etkinlikleri:
11 Mart 2009’da İTO Kadıköy bürosunda “ Pratisyen hekimlikte çalışma ortamlarımız ve mesleki risklerimiz “  forumunun, ardından kokteyl ve sosyal etkinlik yapılmasına karar verildi. Birinci basamak ziyaretinin Kartal ilçesinde yapılması planlandı.


Bu HABERİ Paylaş!