12.01.2009 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı

1- 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi konu önerileri görüşüldü.
2- 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri.
3- TTB GPE Geçiş Dönemi Eğitimleri görüşüldü, TTB GPE Eğitim Koordinatörleri Kurulu toplantısı bilgilendirmesi yapıldı.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası