15.12.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı


  • Ağustos 25, 2010
  • 2849

 

20.12.2008 tarihinde Ankara’ da yapılacak olan TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı gündemi görüşüldü.

1 – 2006-2008 dönemi TTB PHK çalışmaları değerlendirildi.

2 – 2008-2010 dönemi için TTB PHK’na önerilerimiz.

* Aile Hekimliği ile ilgili mevcut durumu ortaya koyan ve önümüzdeki süreçte yapılacakları içeren yeni bir broşür hazırlanması.

* Tabip odası yönetimlerinin ve TTB Merkez Konseyi’nin AH ile ilgili bilgilendirilmesi ve materyal hazırlanması.

* Politikacılara AH ile ilgili materyal desteği yapılması.

* İllerde PHD ile birlikte sürekli eğitim etkinlikleri düzenlenmesi.

* Yürütme Kurulu toplantılarının illerde yapılması.


Bu HABERİ Paylaş!