01.12.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı


  • Ağustos 25, 2010
  • 2819

 

02.12.2008 saat 12.30’da hasta yakını tarafından darp edilen Bağcılar Yenimahalle Sağlık Ocağı hekimi Dr. Ayla Altun’a işyerinde destek ziyaretinin yapılması.


22.12.2008 tarihinde İTO’ da geniş katılımlı bir Pratisyen Hekimlik Komisyonu toplantısı yapılarak “iş yerlerimizde hasta ve hasta yakınlarıyla yaşanan sorunlar” ele alınacak, sağlık ocaklarında çalışan pratisyen hekimlerle bir odak görüşme yapılarak sorunlar ortaya konacak.


5 Aralık 2008 19.00-21.30’da İTO Kadıköy Bürosu’ nda TTB GPE 2008-2009 akademik yılı çalışmalarının planlanacağı eğitim koordinatörlerinin katılacağı bir toplantı yapılacak.


14 Mart Haftası için öneriler görüşüldü.


Korkut Boratav’ ın konuşmacı olacağı bir konferans düzenlenmesi.


Sağlıkta dönüşümün etkileri konulu bir panel düzenlenmesi. (Birinci basamak bölümüne komisyonumuzdan katkı)


Birinci basamakta çalışma ortamlarındaki mesleki riskler oturumu. (PH Komisyonu tarafından hazırlanacak)
Su ve sağlık konulu oturum düzenlenmesi.


11.12.2008 tarihinde saat 14.00-18.00’ da İTO Cağaloğlu’ nda felsefe modülünün oturumlarını gözden geçirileceği eğitim koordinatörleri toplantısı yapılacak.

15 Aralık 2008 tarihinde yapılacak olan Pratisyen Hekimlik Komisyonu toplantısında Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı gündemi görüşülecektir.


Bu HABERİ Paylaş!