24.11.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı

24.11.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon toplantısı gündemi ve alınan kararlar:

1- 29 Kasım 2008’de Ankara’da yapılacak olan TTB GPE Genel Kurul hazırlıkları görüşüldü.


2- Yalova’da Aile Hekimliği pilot uygulamasına geçildikten sonra işyeri hekimliği ile ilgili yaşanan sorunlar görüşüldü.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası