7 Ekim 2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyonu Toplantı Tutanağı


  • Ağustos 25, 2010
  • 2788

7 Ekim 2008 tarihinde Pratisyen Hekim Komisyonu'nuz geniş bir katılımla toplanmış ve toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- TTB GPE Geçiş Dönemi Mesleki Eğitim Programını yürüten 4 eğitim grubunun
(Maltepe, Silivri, Kadıköy, Merkez) katılacağı toplantının, 18 Ekim 2008 tarihinde
14.00-17.00' de İTO Cağaloğlu' nda yapılmasına, 18.00-21.00 sosyal programı olmasına
karar verildi.


2- 13.Pratisyen Hekimlik Kongresi hazırlıkları görüşüldü.


3- İTO Pratisyen Hekim Komisyonu Başkanlığı' na Dr. Sevinç ÖZGEN sekreter görevine
Dr. A. Yeliz MUTLU oybirliği ile kabul edildi.


4- İTO' nun 25-26 Ekim 2008' de Sapanca' da yapılacak olan toplantısı görüşüldü.


5- İTO 1.Basamak temsilcileri seçimlerinin tamamlanmasına karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!