25.08.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı


  • Ağustos 25, 2010
  • 2814

 

25.08.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon toplantısı gündemi ve alınan kararlar:

1 – Sağlık Müdürlüğü’ nün sağlık ocakları ve AÇSAP merkezlerine gönderdiği gebe, loğusa, bebek, çocuk izlem modülü hakkındaki genelgesi görüşüldü. Bu konudaki görüşlerimizin raporlaştırılıp bir basın açıklaması yapılmasına karar verildi.

2 – Sultanbeyli’ de hasta yakınları tarafından saldırıya uğrayan sağlık ocağı hekimini ziyaret edilmesi.

3 – 13 Eylül 2008’ de Ankara’ da yapılacak olan Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı gündemi görüşüldü.

a) Kol yönergesi hakkında;
PHK Yürütme Kurulu üye sayısının 5-7 olması kol başkan ve sekreterinin koldan seçilmesi görüşümüzün ifade edilmesi,

b) 13.Pratisyen Hekimlik Kongresi’ nin hazırlık çalışmaları;
“Türkiye’ de Pratisyen Hekim olmak” oturumunda kullanılacak video çekimlerinin planlaması,

c) Acil Servisler;
Acil servislerde çalışan pratisyen hekimlerin sorunlarıyla ilgili olarak İstanbul Tabip Odası’ nın düzenlediği toplantı sonuçlarının ortaya konması,

d) Aile Hekimliği süreci;
 Son durum ve gelecek döneme ait strateji konusunda çeşitli öneriler getirildi.

4 – Önümüzdeki Pratisyen Hekimlik Komisyonu toplantısının 8 Eylül 2008’ de saat 19.00 – 21.30’da yapılması ve gündemine karar verildi.

a) Aile Hekimliği konusundaki strateji tartışması.

b) Hekimlere uygulanacak olan bağışıklamadaki değişikliklerle ilgili bilgi ve tutum anketinin uygulama planı


Bu HABERİ Paylaş!