7. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı


  • Ağustos 25, 2010
  • 3120

Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu
VII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı


İkinci Duyuru
1-2 Aralık 2001,İstanbul
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu
www.uzmanlikegitimi.net/tuekSayın Meslektaşımız,
İlki 24 Şubat 1994 günü İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleşen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultaylarının yedincisi, 1-2 Aralık 2001 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde toplanacaktır.

Her yıl bir büyük ilimizde düzenlenen bu kurultaylarda uzmanlık eğitimi alanındaki gelişmeler, somut adımlar ve sorunlar gündeme gelmektedir. Eğiticilerimiz ve eğitimle ilgili kuruluşlar, çalışmalarını sergileme ve deneyimlerini paylaşma olanağı bulmaktadır. Ayrıca Kurultaylar, uzmanlık eğitimi ve uygulaması ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında görüş alışverişi ve işbirliği zemini yaratmaktadır.

Yedi yıldır tıp fakülteleri, eğitim hastaneleri, uzmanlık dernekleri ve tabip odalarının katkılarıyla zenginleşerek sürdürülen bu etkinlikte sizi de aramızda görmek istiyoruz.

Bu Kurultay'da beş ana başlık altında oluşturulan çalışma gruplarının, Kurultay öncesinden başlayarak hazırlayacakları raporlar ikinci gün tartışılacaktır. VII. Kurultay'da üç büyük ilimizde düzenlenen uzmanlık eğitimi birimleriyle ilgili anket sonuçları sunulacaktır.

Üniversiteler ve eğitim hastanelerindeki eğiticileri, uzmanlık öğrencileri ve asistanları, uzmanlık derneklerini, tabip odalarını, her geçen gün sürekli eğitimin önemini daha çok hisseden uzman hekimlerimizi çalışmalarını, deneyimlerini ve görüşlerini paylaşmak üzere VII. Kurultay'a bekliyoruz.

Dr. Süha Göksel İstanbul Tabip Odası Başkanı
Dr. Semih Baskan TTB-UDKK Başkanı


7. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Programı

1. Aralık 2001 Cumartesi: 8:00-9:00 Kayıt
9:00-9:40 Açılış
Dr. Süha Göksel, İstanbul Tabip Odası Başkanı
Dr. Semih Baskan, TTB-UDKK Başkanı
Dr. Kemal Alemdaroğlu, İstanbul Üniversitesi Rektörü
Dr. Füsun Sayek, Türk Tabipleri Birliği Başkanı
9:40-10:40 Konferans: Uzmanlık eğitiminde standardizasyon*
Dr. Jacques Gruwez (Avrupa Cerrahi Board Başkanı)
Oturum Başkanı: Dr. İskender Sayek
10:40-11:00 Ara
11:00-11:40 Uzmanlık eğitiminde durum. 2001 Anketi sonuçlarının sunumu.
Oturum Başkanları: Dr. Orhan Arıoğul, Dr. Tolga Dağlı
* Ankara anketi sonuçları. Dr. Necla Tülek
* İzmir anketi sonuçları. Dr. İlgi Şemin
* İstanbul anketi sonuçları. Dr. Ali Özyurt
* İstanbul 1997 ve 2001 anketlerinin karşılaştırılması. Dr. Erdem Birgül
11:40-13:00 Anket sonuçları üzerinde tartışma
(Bu oturumda iki alt başlıkta değerlendirme raporları tartışılacaktır)
* Eğitim altyapısı ve İnsangücü (Eğitim ortamı, araç-gereç, materyal,
eğitici ve asistan sayı ve nitelikleri) Dr. H. Zafer Kars
* Eğitim süreçleri ve eğitimin değerlendirmesi (Eğitim programları, asistan karnesi) Dr. Münir Kınay
13:00-14:00 Öğle yemeği
13:30-14:00 Basın toplantısı: Uzmanlık eğitiminin toplumsal önemi.
14:00-15:00 Konferans: Avrupa'da eğitim birimlerini ziyaret programları*
Dr. Jacques Gruwez (Avrupa Cerrahi Board Başkanı)
Oturum Başkanı: Dr. Ülkü Bayındır
15:00-17:00 Serbest bildiriler
Oturum Başkanları: Dr. Enver Dayıoğlu, Dr. Haluk Eraksoy
15:00-17:00 Çalışma grupları
A. Asistan karnesi uygulamasında örnekler ve gelişmeler
B. Türkiye'de yeterlik kurulları ve yeterlik sınavları konusunda gelişmeler
C. Akademik yükseltmeler ve eğiticilerin belirlenmesi
D. Uygulama rehberleri ne getiriyor?
E. Eğitim kurumları ve birimlerin değerlendirilmesi
* Bu konferanslarda çeviri yapılmayacaktır.

2. Aralık 2001, Pazar
09:00-10:00 Forum: Asistanlar uzmanlık eğitimini tartışıyor
(Koordinatör: Dr. Mehmet Ertürk mehmeterturk@hotmail.com)
Oturum Başkanı: Dr. Ercan Öngör
10:00-11:00 Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grupları Raporları
Oturum Başkanları: Dr. Nusret Aras, Dr. Nural Kiper
"Tıpta Uzmanlık Eğitimi Modeli" sunumu.
Dr. Raşit Tükel (İstanbul Tabip Odası Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu)
Avrupa Birliği'nin Ülkemizde Tıpta Uzmanlık Eğitimine Yansımaları
Dr. Fehmi Katırcıoğlu (Ankara Tabip Odası Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu)
11:00-11:30 Ara
11:30-13:00 Çalışma Gruplarının raporları üzerinde tartışma
Oturum Başkanları: Dr. Tunçalp Özgen, Dr. Ferit Bernay
1. Çalışma Grubu: Asistan karnesi uygulamasında örnekler ve gelişmeler.
2. Çalışma Grubu: Türkiye'de yeterlik kurulları ve yeterlik sınavları konusunda gelişmeler
13:00-14:00 Ara
14:00-17:00 Çalışma Gruplarının raporları üzerinde tartışma
Oturum Başkanları: Dr. Emin Alıcı, Dr. Tuğrul Çavdar
3. Çalışma Grubu: Akademik yükseltmeler ve eğiticilerin belirlenmesi
4. Çalışma Grubu: Uygulama rehberleri ne getiriyor?
5. Çalışma Grubu: Eğitim kurumları ve birimlerin değerlendirilmesi
17:00-17:30 Sonuç Bildirgesi ve Kapanış

Etik Kurallar: VII. Kurultay, 4-5 Kasım 2000 günlerinde İzmir'de yapılan VI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı'nda oluşturulan Komite'nin hazırladığı ve TTB-UDKK Genel Kurulu'nun kabul ettiği "Sürekli Tıp Eğitimi Etkinliklerinde Uyulması Beklenen İlkeler ve Etik Kurallar"a uygun olarak düzenlenmektedir. Poster bildiriler: Kurultay sırasında uzmanlık eğitimi ve uygulaması ile ilgili poster bildirilerine de yer verilecektir. Posterler en fazla 70 cm genişlikte ve 100 cm yükseklikte hazırlanmalıdır. Poster bildiri özetleri, 15 Kasım 2001 tarihine kadar ulaştırıldığı takdirde program kitapçığında yer alabilecektir. Bu tarihten sonra ulaşan poster bildiriler yer olanakları ölçüsünde sergilenecektir. 250 sözcüğü aşmayacak şekilde hazırlanan bildiri özetlerinin faks veya e-posta yoluyla Kurultay Sekreterliği'ne iletilmesi gerekmektedir.

Çalışma grupları: Beş ana başlık altında toplanacak çalışma gruplarına katılım sınırlıdır. Katılımcılar başvuru önceliklerine göre belirleneceğinden isteklilerin hangi grupta yer almak istediklerini başvurularında belirtmeleri veya grup koordinatörleri ile e-posta aracılığıyla temas kurmaları beklenmektedir. Koordinatörlerin elektronik adresleri aşağıda yer almaktadır.

Kayıt: Kurultay'a kayıt ücretsizdir. Çanta, yaka kartı, yemek ve kahve aralarının düzenlenmesi için önceden başvurulması önem taşımaktadır. Ekteki başvuru formunun doldurularak posta, faks veya e-posta ile Kurultay Sekreterliğine iletilmesi gerekmektedir. www.uzmanlikegitimi.net/tuek adresinden de elektronik kayıt yapılabilmektedir.

TTB STE Kredisi ve Katılım Belgesi: VII. Tıpta uzmanlık Eğitimi Kurultayı, TTB Kredilendirme Kurulu tarafından 12 STE kredisi ile kredilendirilmektedir. Oturumların sonunda size verilecek formları doldurmayı ihmal etmeyiniz. Kurultay'ın tümüne katılan üyelere katılım belgesi verilecektir.

Davet mektupları: Kurumlardan izin alınabilmesi için davet mektubu talebi olan katılımcıların en geç 15 Kasım tarihine kadar Kurultay Sekreterliği'ne başvurmaları gerekmektedir.

Sergiler ve diğer etkinlikler: Kurultay sırasında önceki Kurultaylar ve tıp eğitimi ile ilgili etkinlikler hakkında sergiler düzenlenecektir. Tıpta uzmanlık eğitimi konusunda kurumlarındaki çalışmaları sergilemek veya işitsel-görsel araçlarla sunmak isteyenlerin 15 Kasım 2001 günü akşamına kadar Kurultay Sekreterliği'ne başvurmaları gerekmektedir.

Tıp eğitimi yayınları: Kurultay sırasında tıp eğitimi ve tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili kitap ve süreli yayınların sergilenmesi planlanmaktadır. Bu yayınlardan halen mevcut olanlar, satışa sunulacaktır. Standlar: Tıp eğitimi ve uzmanlık eğitimiyle ilgili yayın ve eğitim malzemesi başta olmak üzere, Kurultay sırasında ürünlerini sergilemek isteyen firmalar koşulları Kurultay Sekreterliği'nden öğrenebilir. Kurultay Yemeği: Kurultay'ın açılış günü 1 Aralık akşamı Kireçburnu'nda İstanbul Vilayetler Evi'nde düzenlenen akşam yemeğinde birlikte olmak istiyoruz. Sınırlı sayıda yer olduğu için yemeğe katılıp katılamayacağınızı başvuruda belirtiniz.

Konaklama: Tek kişi İki kişi Üç kişi
Hakimevi * 15 milyon TL 25 milyon TL 40 milyon TL
Armada Otel** 55 ABD Doları 65 ABD doları
* Yalnızca oda fiyatıdır. Kontenjan sınırlı olduğu için isteklilerin Kurultay Sekreterliği'ne başvurması gerekmektedir. Toplantılar için sabah ve akşam Kurultay Merkezi'nden Hakimevi'ne ulaşım sağlanacaktır.
** Açık büfe kahvaltı, servis ve KDV dahildir. İsteklilerin 7. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı referansıyla otel ile doğrudan temas kurması gerekmektedir. Tel: 0212 638 13 70 Faks: 0212 518 50 60

Düzenleme Kurulu:
Ankara: Dr. Necla Tülek, Dr. Sinan Adıyaman
İstanbul: Dr. Erdem Birgül, Dr. Nihal Dizdar, Dr. Cumhur Demir, Dr. Arif Dönmez, Dr. Feyza Erkan, Dr. Mehmet Ertürk, Dr. Yıldırım Gülhan, Dr. Hasan Kuş, Dr. Ali Özyurt, Dr. Bülent Tandoğan, Dr. Raşit Tükel, Dr. Kürşat Yıldız.
İzmir: Dr. İlgi Şemin, Dr. Ruşen Aydın
Kurultay Sekreteri: Dr. Kürşat Yıldız dkyildiz@ixir.com
İletişim: Nuray Özdemir
İstanbul Tabip Odası Kadıköy Bürosu Poyraz sokak Sadıkoğlu II İş Merkezi Kat: 3 Daire: 32 Hasanpaşa, Kadıköy - İstanbul Tel.+ Faks: 0216 349 73 04

VII. Tıpta uzmanlık Eğitimi Kurultayı ile ilgili gelişmeleri,
www.uzmanlikegitimi.net/tuek, www.ttb.org.tr/udkk ve www.istabip.org.tr/uecg.html adreslerinden izleyebilirsiniz.

Çalışma grupları koordinatörleri:
A. Asistan karnesi uygulamasında örnekler ve gelişmeler
Dr. Cem Terzi (cem.terzi@deu.edu.tr)

B. Türkiye'de yeterlik kurulları ve yeterlik sınavları konusunda gelişmeler
Dr. Raşit Tükel (rtukel@superonline.com)

C. Akademik yükseltmeler ve eğiticilerin belirlenmesi
Dr. Sema Anak (semaanak@superonline.com hurriyety@superonline.com)

D. Uygulama rehberleri ne getiriyor?
Dr. Feyza Erkan (feyzaerkan@superonline.com)

E. Eğitim kurumları ve birimlerin değerlendirilmesi
Dr. Hasan Kuş (hasankus@superonline.com)


Bu HABERİ Paylaş!