"HEKİMLERİN ÇALIŞTIKLARI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARININ OLAĞANDIŞI DURUMLARA YÖNELİK HAZIRLIKLARINI DEĞERLENDİRMELERİ" ANKETİ

Değerli meslektaşımız,

Sizi " Hekimlerin çalıştıkları yataklı tedavi kurumlarının olağandışı durumlara yönelik hazırlıklılığını değerlendirmeleri" isimli araştırmaya katılmaya davet ediyoruz.

Deprem, sel, fırtına gibi doğal olarak ortaya çıkabilecek ya da endüstriyel/teknolojik sebepli kaza, patlama, yangın vb. insan eliyle oluşabilecek olağandışı durumlarda sağlık kuruluşlarının etkin çalışması diğer zamanlardan daha çok önem kazanmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği tarafından yürütülen bu çalışmanın amacı yataklı tedavi kurumlarında çalışan hekimlerin, sağlık kuruluşunun kendi bünyesinde oluşabilecek ya da hizmet verdiği bölgede meydana gelebilecek olağandışı durumlara yönelik hazırlıklılığı ile ilgili değerlendirmelerini öğrenmektir.

Anket formu için tıklayınız.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası