"TAM GÜN" TASARISININ SON HALİ

Kamuoyunda "tam gün" tasarısı olarak bilinen "Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"na 26 Haziran 2009 tarihinde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda son hali verildi.

Tasarının komisyonda kabul edilen hali için tıklayınız.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası