TTB 58. GENEL KURULU YAPILDI


  • Ağustos 24, 2010
  • 1830

Türk Tabipleri Birliği'nin 58. Olağan Genel Kurulu 26-27 Haziran 2009 tarihlerinde Ankara'da toplandı. Genel Kurul'un ilk günü Hotel Etap Altınel'de, ikinci günü DSİ toplantı salonunda gerçekleştirildi. 

İlk gün TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy'un açış konuşmasının ardından, Prof. Dr. Korkut Boratav Uluslararası Kriz Türkiye ve Seçenekler/Sağlık ve Sosyal Güvenlik Boyutu" başlıklı bir konferans verdi. Sırasıyla; Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz, DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Başkanı Sami Evren, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, Türk Eczacıları Birliği İkinci Başkanı Hilmi Şener, Ankara Serbest Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Polat Türk Psikiyatri Derneği adına Doç. Dr. Burhanettin Kaya, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş ve Sosyal Demokrat Halk Partisi'nden Hüseyin Ergün'un konuşma yaptığı Genel Kurulu, tabip odaları temsilcileri, delegeler ve hekimlerin yanı sıra siyasi partilerden ve sağlık meslek örgütlerinden (TEB, TVHB, SES, Dev. Sağlık İş) de pek çok kişi izledi.

Genel Kurul'un ikinci günü ise Devlet Su İşleri Konferans Salonu'nda devam etti. Kongre Başkanlık Divanı'nın seçiminin ardından, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy'un konuşmasına geçildi. SES Başkanı Bedriye Yorgun ile Dev Sağlık İş Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu'nun konuşmalarının ardından, TTB Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu, Merkez Konsey'in bir yıllık Çalışma Raporu'nu sundu. Mali Rapor ve Denetleme Raporu'nun okunmasının ardından ise raporların oylanmasına geçildi. Raporlar, Genel Kurul'un oybirliğiyle kabul edildi.
Daha sonra, delegelerin konuşmalarına geçildi. Karar önerilerinin okunması görüşülmesi ve oylanmasının ardından TTB 58. Genel Kurulu sona erdi.


Bu HABERİ Paylaş!