İSTANBUL TABİP ODASI FEMS’TE


  • Ağustos 24, 2010
  • 1785

“Hekim Emeği” çalıştayı ile başlayan ve 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri içinde “Hekimler ve Sendikal Örgütleme” paneli ile devam eden sürecin devamında FEMS’e (Avrupa Ücretli Hekimler Konfederasyonu) başta FEMS başkanı Dr. Claude Wetzel ve FPS temsilcisi Dr. Serdar Dalkılıç’ın katkıları ile üyelik için başvuruldu.

Avrupa Tıp Örgütlenmeleri bileşenin en önemli halkası olan FEMS, Avrupa’da hekim sendikaları konfederasyonunu temsil etmekte ve Avrupa Parlamentosunda da doğrudan  hekim hakları alanında mücadele etmektedir.

FEMS’in 12-13 haziran günü Brüksel’de yapılan toplantıda İstanbul Tabip Odası adına konuşan Dr. Arda Saygılı ülkemizdeki sağlıkta dönüşüm ve tam gün yasası gibi güncel sorunları ve TTB-İTO’nun mücadelesini  anlattı.

İstanbul Tabip Odasının adaylığı; Azerbeycan, Sırbistan, Mekodonya, Avusturya’dan aday Hekim örgütlerinin FEMS’e katılımının kabul edilmediği toplantıda Dr. Wetzel ve Dr. Dalkılıç’la birlikte yürütülen aktif yoğun toplantılar sonucunda Fransız Psikiyatri Sendikası Temsilcisinin çekimser oyu dışında bütün diğer örgütlerin oybirliği ile kabul edildi.

AVRUPA ÜCRETLİ HEKİMLER KONFEDERASYONU / FEMS

Birlik 1964 yılında Avrupa doktorlar birliği federasyonu olarak kurulmuş. Özellikle 1975 yılında ücretli doktorlar kapsamında hekimlerin serbest dolaşımı ile ilgili önemli roller oynamış. Birlik ücretle çalışan doktorların parasal tıbbın bir alternatifi değil, aksine tamamlayıcısı olarak çalıştığını savunmaktadır. Avrupa uzman hekimler birliği (UEMS) Avrupa doktorlar ve hastaneler birliği vb. sendikalarla işbirliği halinde çalışıyor.

Genellikle ülkelerin hekim çoğunluğunu temsil etme statüsündeki tıp birlikleri, hekim sendikaları ya da uzmanlık dernekleri üye olarak kabul ediliyor. Genel kuruluş amacı Avrupa da ücretle çalışan doktorların kendi uzmanlık alanlarında maddi ve manevi tatminini artırmak, haklarını savunmak.

Başlıca aşağıdaki konulara özel önem veriliyor.
 Çalışma koşulları, emniyet/güvenlik koşulları, hijyen ve sağlık koşulları
 Çalışma süreleri
 Ücret ödeme ve tazminat koşulları
 Tıbbi sorumlulukları ve olası tıbbi risklere karşı korunmaları
 Profesyonel ve pratik tıp eğitimi, devam eden tıp eğitimi, devam eden profesyonel gelişimleri ve mesleki eğitimlerinin finansmanı
 Hastane yönetimi ve idaresi
 Sağlık politikalarının takibi, (özellikle uluslar arası Avrupa standartları düzeyinde)
 Toplu sözleşmelerin tanıtımı ve yaygınlaştırılması
 
FEMS’e üye olmak isteyen Hekim örgütleri önce 2 yılla sınırlandırılmış gözlemci, daha sonra ücretli tam üye statüsünde genel kurulca kabul ediliyor. Üye örgütler doktor sayıları oranında 0.5 Euro’luk sembolik bir ücret ödüyorlar. Bu ücretler FEMS sekreteryasının işletimi için hiçbir Avrupa parlementosu dahil hiçbir kuruma ekonomik olarak bağlı olmamak için benimsenmiş bir karar.

Dr. Wetzel ve ekibinin yönetime gelmesini takiben daha aktif bir eylem çizgisini benimseyen FEMS, Avrupa da haftalık Doktor çalışma saatinin 60 saatte çıkarılmaması 48 saatte olması  gerektiği konusunda Avrupa parlamentosunda  ve bütün Avrupa da aktif  “Eurogréve” eylemleri ile somut kazanımlar elde edilmesinde rol oynayarak adını duyurdu. FEMS yaklaşık 2,5 milyona yakın hekimi kapsayan  bir örgütlenme potansiyeline sahip. Son olarak Avrupa Birliği  parlamentosunda yabancı hekimlerin sorunları, hekim ücretlendirilmesi ve hastanelerin özelleştirilmesi konularında mücadele alanları oluşturmaya çalışıyor,çözümler arıyor.

http://www.fems.net/

FEDERATION EUROPEENNE DES MEDECINS SALARIES
EUROPEAN FEDERATION OF SALARIED DOCTORS


Bu HABERİ Paylaş!