CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ’NDE “SÖZDE TAM GÜN YASASI” TARTIŞILDI


  • Ağustos 24, 2010
  • 1671

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Sağlık Bakanlığı’nın "sözde" Tam Gün Yasası’nı görüşmek üzere, 3 Haziran 2009 Çarşamba günü Profesörler Kurul Salonu’nda bir araya geldiler. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan yaptığı konuşmada gelişmeleri Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın (SDP) yeni bir adımı olarak değerlendirdi ve bu gerçeğin bizzat Sağlık Bakanlığı tarafından da SDP’nın son adımları olarak “Tam Gün Yasası”nın genel gerekçesinde dile getirildiğini ifade etti.

 Aktan, Sağlıkta Dönüşüm Programı’na genel olarak karşı olmadan, sadece tam gün uygulamasına karşı çıkmanın hekimleri birleştiremeyeceğini ve başarılı olamayacağını dile getirdi.

Yaklaşık 150 hekim ve tıp öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda sağlık gündemi, başta “Tam Gün” Yasası ve üniversite tıp eğitiminin sorunları olmak üzere tartışıldı.
 Söz alan öğretim üyeleri gelişmeleri tam gün çalışıp çalışmama tartışmasıyla sınırlandırarak ele almanın doğru olmadığını, tıp eğitiminde çok ciddi sorunlar yaşandığını dile getirdiler.
 Yapılan değerlendirmelerde, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında atılan adımlarla hekimlerin mesleki özerkliğinin sınırlanacağı, iş güvencesinin ortadan kalkacağı ve akademik özgürlüğün ve üniversite özerkliğinin sınırlandırılacağı tehlikelerine dikkat çekildi ve bu sorunlara karşı iş bırakma da dahil olmak üzere aktif bir eylemlilik sürecinin örgütlenmesi gerektiği belirtildi.
 12 Haziran Cuma günü Ankara’da gerçekleştirecek panel ve basın açıklamasının bu süreçte hekimlerin seslerini duyurmada önemli bir zemin olacağı vurgulandı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin etkinliğe katılımının yoğun olacağı dile getirildi.

Yapılan konuşmalarda, TTB ve tabip odalarının hekimlerin ortak sesi, kamuoyunun vicdanı ve mesleki değerlerinin savunulması için daha aktif bir mücadele yürütmesi gerektiğinin altı çizildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu HABERİ Paylaş!