HEKİMLER “GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ, SÖZDE TAM GÜN KÖLELİK DÜZENİNE HAYIR” DEDİ


  • Ağustos 24, 2010
  • 1546

AKP’nin 2002 yılında iktidara gelmesiyle birlikte yürürlüğe konan Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP), Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının itiraz ve uyarılarına karşın adım adım uygulamaya geçiriliyor. Genel Sağlık Sigortası ve Aile Hekimliği Pilot Uygulamasının ardından, sıra SDP sürecinin son halkaları olan Tam Gün ve Kamu Hastaneleri Birliği Yasa tasarılarının yasallaşmasına geldi. "Tam Gün Yasası" yasalaşmak üzere 27 Mayıs 2009 tarihinde TBMM’ne sunuldu.

Tüm hekimlerin bugünlerini ve geleceklerini derinden etkileyecek, sağlık ortamında telafisi mümkün olmayan olumsuzluklara yol açacak “Tam Gün Yasası” 2 Haziran 2009 tarihinde yapılan İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu’nun ana gündem maddesi oldu. Toplantı hekimlerin yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda Tam Gün Yasası’nın yaratacağı sonuçları anlatan bir sunum yapıldı. (Sunum için tıklayınız).
Sunumun ardından yapılan konuşma ve değerlendirmelerde, Tam Gün Yasası’nın Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın bir sonucu olduğu, esasında Sağlıkta Dönüşüm Programı’na karşı durulması ve bunun için de TTB önderliğinde topyekün bir mücadele hattının oluşturulması gerektiği vurgulandı. Bu doğrultuda; hastane toplantıları yapılarak en geniş hekim kamuoyunun duyarlılığının artırılması ve farkındalık yaratılması, milletvekillerine e-posta yoluyla mektup gönderilmesi ve karşı çıkış gerekçelerimizin, taleplerimizin hatırlatılması, basın-yayın organlarını, köşe yazarlarını konuyla ilgili bilgilendirmeye yönelik çalışma yapılması, konuyla ilgili afiş-broşür üretilmesi ve sağlık kurumlarına dağıtılması, miting, iş bırakma vb. etkinliklerin tasarlanması önerildi.

Toplantıda öne çıkan bir konu da 12 Haziran Cuma günü Ankara’da yapılacak panel/foruma ve ardından gerçekleştirilecek basın açıklamasına katılımın yaşanılan süreçte büyük önem taşıdığı oldu. 12 Haziran’da Ankara’da gerçekleştirilecek buluşmanın hekimlerin “Tam Gün Kölelik Düzeni”ni reddettiklerini, geleceklerine sahip çıktıklarını duyuracakları bir zemin olacağı dile getirildi.

ÖNEMLİ DUYURU: 12 Haziran’da Ankara’da yapılacak panel ve basın açıklamasına gidiş için Odamızca otobüs organizasyonu yapılacaktır. Otobüslerin kalkış saat ve noktaları daha sonra duyurulacaktır. Otobüslerde yer ayırtmak isteyen meslektaşlarımızın isimlerini ve cep telefonu bilgilerini İstanbul Tabip Odası sekreteryasına (istabip@istabip.org.tr) yazdırmalarını rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

 


Bu HABERİ Paylaş!