YETTİ ARTIK


  • Ağustos 24, 2010
  • 1748

İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri 1 Haziran 2009'da Bakanlığın hazırladığı "sözde" tam gün yasasını görüşmek üzere 14 Mart Anfisinde bir araya geldiler.

Toplantının açılış konuşmasını İTO Başkanı Dr. Özdemir Aktan yaptı. Dekan ve Dekan Yardımcıları da içinde birçok Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyelerinin katıldığı toplantıda Dr. Raşit Tükel süreci özetleyen bir sunum yaptı. Sunuma ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Daha sonra söz alan öğretim üyeleri bu "sözde" tam gün yasasının bardağı taşıran son damla olduğunu, artık Sağlıkta Dönüşüm Programı'na sessiz kalınamayacağını ifade ettiler. TBMM'ne gönerilen yasanın doğrudan hekimlik mesleğini tehdit ettiğini, bu yasadan sonra Türkiye'de hekimlik yapma imkanı kalmayacağını söyleyen öğretim üyeleri, yasanaın engellenmesi için ellerinden gelen herşeyi yapacaklarını ve bu konuda TTB ve İstanbul Tabip Odası'nın yanında olacaklarını belirttiler.

12 Haziran 2009 tarihinde TTB tarrafından düzenlenen Ankara'da yapılacak olan Forum'a toplu olarak katılma kararı alan öğretim üyeleri Dekan'dan Cuma günü izinli sayılmalarını talep ettiler.

İstanbul Tabip Odası Ankara'daki foruma katılacak hekimler için otobüs organizasyonu yapmıştır. Organizasyona katılmak isteyen hekimler Odayı arayarak isimlerini listeye yazdırabilecekleri gibi istabip@istabip.org.tr adresine e-posta göndererek katılacaklarını bildirebilirler.

Katılımcıların durumuna göre otobüslerin kalkacağı merkezler ve kalkış saatleri hekimlerimize önümüzdeki hafta başında duyurulacaktır.


Bu HABERİ Paylaş!