SGK SAĞLIK KURUMLARINDA AYRIMCILIK YAPMAMALI; SAĞLIK BAKANLIĞI MUAYENEHANE VE POLİKLİNİKLERE SAHİP ÇIKMALIDIR


  • Ağustos 24, 2010
  • 1787

Sosyal Güvenlik Kurumu 16.04.2009 tarihinde yayınladığı genelge ile 16.06 2009 tarihinden itibaren özel polikliniklerden ve belediyelere bağlı poliklinik ve sağlık merkezlerinden birinci basamak sağlık hizmeti almayacağı ve eski sözleşmelerin iptal edileceğini belirtmiştir.
Bu genelgeyle SGK ayrımcı ve tekelci sermayeden yana anlayışını bir kez daha ortaya koymuş bulunmaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu,
1. Birinci Basamak sağlık hizmetlerini götürü bedel üzerinden yalnız Sağlık Bakanlığından alma,
2. Aile hekimliği uygulamalarını yaygınlaştırma,
3. Sevk zinciri uygulamasına geçme varsayımları üzerinden bu uygulamayı öngörmekte/karar vermektedir.
Konu ile ilgili olarak 28 Mayıs günü İstanbul Tabip Odasında yapılan toplantıda SGK’nun bu yaklaşımının doğru ve adil olmadığı bir kez daha vurgulanarak;
1. Muayene ve polikliniklerin yasal tanı ve tedavi kurumları olduğu,
2. Varlıkları ile toplumun sağlık sorunlarının çözümünde yıllarca önemli bir görev üstlendikleri,
3. Aile Hekimliği ile muayene ve polikliniklerin karşılaştırılmasının ya da birini diğerinin yerine koymanın bilimsel olarak kesinlikle mümkün olamayacağı,
4. 7 dakikada hasta muayene edildiği sağlık sistemi (!) karşısında muayene hekimliğinin önemli olduğu belirtildi.
Siyasi iktidar; 
1. Henüz tüm ülkede Aile hekimliğine geçememiştir,
2. Sevk zincirini “halkın sağlık hizmetine ulaşmasını kolaylaştırmak” gibi popülist bir yaklaşımla kaldırdıktan sonra henüz bu kararından geri dönüş yapmamıştır.
Tüm bu nedenler sonucunda muayene hekimleri, poliklinikler ve belediye sağlık birimleri olarak SGK’nun bu kararına karşı çıkılmasına karar verilmiştir.
Bu karşı çıkış çerçevesinde;
1. Tüm muayene ve poliklinik hekimlerine duyuru yapılarak bu genelgeye karşı çıkmalarının sağlanmasına,
2. Sağlık Bakanlığına, ruhsatlandırdığı ve yetkilendirdiği yasal tanı ve tedavi kurumlarına sahip çıkması için hekimler olarak dilekçe ile başvuru yapılmasına,
3. SGK’nun ayrımcılık anlayışının yargıya taşınması yönünde çalışmalar yapılmasına, 
4. Konunun basın açıklaması yapılarak kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.
İSTANBUL TABİP ODASI

Bu HABERİ Paylaş!