# Başlık Yayınlanma Tarihi
1 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarına Dair Yönetmelik'teki Değişikliğin Yürütmesi Durduruldu 30.03.2017
2 E-Nabız Tebligatlarına Karşı İtiraz Dilekçesi 28.02.2017
3 İstanbul Mali Müşavirler Odası’ndan Duyuru:Doktorların Ve Sağlık Hizmeti Veren Şirketlerin Özel Hastanelere Düzenleyecekleri Makbuz Ve Faturalarda KDV Tevkifatı Yapılmayacaktır 15.02.2017
4 Hastaların Kişisel Bilgilerinin Toplanması Hukuka Aykırıdır 06.02.2017
5 Özel Sağlık Kuruluşları Ücret Tarifeleri İçin Sağlık Bakanlığı Onayına Gerek Yok! 31.01.2017
6 TTB Heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı İle Görüştü 26.01.2017
7 İlan ve Reklam Vergisi Hakkında İBB yazısı 16.01.2017
8 TTB HUV 2017 Katsayı Listesi Belirlendi 19.12.2016
9 Sağlık Bilgilerimiz Korunmalıdır 15.12.2016
10 Özel Hastanelerde Kısmi Çalışmayı Engelleyen Kadro Genelgesine İptal Davası 18.11.2016
11 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliklerine Karşı İptal Davası 07.11.2016
12 Özel Sağlık Kuruluşlarında 29 Ekim Ve Diğer Resmi Tatil Günlerinde Hekim Çalıştırılması Hakkında 27.10.2016
13 Uzman Hekimlerin Sürücü Adaylarının İlk Muayenesini Yapma ve Rapor Düzenleme Yetkilerini Kısıtlayan Yönetmelik Hakkında Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verildi 01.08.2016
14 Toplantı: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası 20.06.2016
15 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bilgilendirme-Değerlendirme Toplantısı İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı 24.05.2016
16 Hasta Sırlarının Paylaşımı Talebi Hukuka Aykırıdır 10.05.2016
17 Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Hk. Kanunla İlgili Değerlendirme Toplantısı 27.04.2016
18 TTB Özel Hekimlik Çalıştayı İstanbul’da Yapıldı 05.04.2016
19 ‘Özel Hekimlikte Sorunlar ve Biz’ Forumu İstanbul Tabip Odası’nda Yapıldı 18.03.2016
20 TTB’den Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Alması Gereken Asgari Ücreti Belirlemeye Yönelik Anket 04.03.2016
21 Danıştay Kararı: Planlama İstihdam Komisyonu Bileşimi Ve Özel Hastanelerin Hekim Gibi Sağlık Kuruluşu Açması Hukuka Aykırı 04.03.2016
22 e-Nabız Projesinin Yürütmesi Durduruldu 29.02.2016
23 Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı: Zehir mi panzehir mi? 18.02.2016
24 Yetki SGK’da, Kazanç Hastane Sahibinde, Sorumluluk Hekimde Olamaz! 01.02.2016
25 Meslek Örgütümüzün Girişimleri Sonuç Verdi, SGK Geri Adım Attı 29.01.2016
26 SGK Özel Hekimlere Müteselsil Sorumluluk Maddesini Kaldırmıştır 29.01.2016
27 2016 Yılı Tıbbi Atık Prosedürü 27.01.2016
28 SGK Başkanı ile Görüşme 27.01.2016
29 SGK Ek Sözleşme Dayatması İmza Kampanyası 18.01.2016
30 TTB'den Sağlık Bakanlığı'na elektronik reçete ve e-imza hakkına yazı 15.01.2016
31 SGK, Hastanelere Yaptığı 'Haksız Ödemeler' den Hekimleri Sorumlu Tutamaz 13.01.2016
32 Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimleri De Taşeron Yapıyor! 12.01.2016
33 Serbest Meslek Mensubu ve Şirket Sahibi/Ortağı Hekimler İçin E-Tebligat Hakkında Bilgilendirme 17.12.2015
34 Reklam Ve Haksız Rekabet İçeren Yayınlar Mercek Altında! 15.12.2015
35 TTB-HUV 2016 Katsayı Listesi Belirlendi 20.11.2015
36 TAŞERON HEKİMLİK ‘Özel Hastane ve Tıp Merkezlerinde Çalışan Hekimleri Ücretlendirmede Dayatılan Yeni Model’ 19.11.2015
37 Hekimlerin Çalışma Haklarını Sınırlandıran Yönetmelik Hükümleri Hakkında İptal Kararı 29.09.2015
38 Önemli Duyuru : Uyum Sürecinde Olan Muayenehaneler İle İlgili Yangın Önlemleri - İtfaiye Raporu – Konusunda Bilgilendirme 07.07.2015
39 6645 Sayılı Torba Yasa Sonrası Özel Hastane ve Tıp Merkezlerinde Çalışan Hekimleri Bekleyen Ücretlendirme Sorunları Toplantısı Yapıldı 04.06.2015
40 Özel Hastanelerin Muayene Ve Kontrol Birimi Açmasına Yargı Dur Dedi 04.06.2015
41 Ücretli Çalışan Hekimler İçin Yeni Dönem! Özel Sağlık Kuruluşu Hekimden “Hizmet Satın Alıyormuş” Gibi Yapacak 27.05.2015
42 Muayenehane Uygunluk Belgesi konusunda son durum 25.05.2015
43 Hekim Muayenehanelerinden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İstenmeyecek! 22.05.2015
44 Toplantı Daveti : 6645 Sayılı Torba Yasa Sonrası Özel Hastane Ve Tıp Merkezlerinde Çalışan Hekimleri Bekleyen Ücretlendirme Sorunları 21.05.2015
45 Toplantı Daveti : “Muayenehane Uygunluk Belgesi” Konusunda Son Durum 06.05.2015
46 Son Torbadan da Çalışanlara Hak Kaybı Çıktı! 24.04.2015
47 “E-NABIZ VE SAĞLIKNET2” Konulu Toplantı İstanbul Tabip Odası’nda Yapıldı. 24.04.2015
48 Sağlık-net 2 ve E-nabız Tebligatlarına Karşı İtiraz Dilekçeleri 15.04.2015
49 E-NABIZ : Sağlık Net2 ile Benzer mi? Hekim –Hasta ve Toplum Açısından Farklar Var mı? 09.04.2015
50 e-Nabız Genelgesi'nin İptali İstendi 09.04.2015
51 Özel Sağlık Sektöründe Yaşanan Meslek Etiği Sorunları Toplantısı Yapıldı 08.04.2015
52 Toplantı Daveti : Özel Sağlık Sektöründe Yaşanan Meslek Etiği Sorunları 30.03.2015
53 Muayenehanelerden İstenen “İtfaiye Uygunluk Raporu” Hakkında Bilgi Notu 15.03.2015
54 E-Nabız: Hasta Bilgilerini Toplamak İçin Yeni Bir Girişim 26.02.2015
55 Son Yönetmenlik Değişiklikleri İle İlgili Değerlendirme Toplantısı 24.02.2015
56 Muayenehanelere Yapılan Engelliler/Erişilebilirlik Konulu Tebligatlar İçin İtiraz Dilekçesi 18.02.2015
57 Toplantı Daveti : Özel Hekimlikle İlgili Son Yönetmelik Değişiklikleri Değerlendirme Toplantısı 13.02.2015
58 Hazine'den Muayenehane Hekimlerinin Mesleki Sorumluluk Sigortası Hakkında Duyuru 09.02.2015
59 İkametgahlarında Muayenehane Açılışı Yapan Hekimlerin Pos Cihazı Bulundurma Zorunluluğu Var Mı? 26.01.2015
60 Muayenehaneler “Umuma Açık Yerler” Midir? “Engellilerin Erişebilirliğine Uygun Duruma Getirilmesi” İstenebilir Mi? Dayanak Olarak Gösterilen Düzenlemeler Ve Gelinen Nokta 26.01.2015
61 TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı Toplantısı İstanbul Tabip Odası’nda Yapıldı 23.01.2015
62 TTB –HUV Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı Hakkında Önemli Duyuru 14.01.2015
63 İlan ve Reklam Vergisi Hakkında İBB Yazısı 07.01.2015
64 Toplantı:TTB Asgari Ücret Tarifesi’nden TTB-HUV’a Geçiş 07.01.2015
65 TTB Özel Hekimlik Uygulamalarının Ücretlendirilmesi Hakkında Önemli Duyuru 31.12.2014
66 Tıbbi Atık Hakkında En Sık Sorulan Sorular? 29.12.2014
67 Tıbbi Atıkları Toplamak, Taşımak Ve Bertaraf Etmek Artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yerine Getirilecek 27.12.2014
68 “Özel Sektörde Çalışan Hekimlerin Ücretlendirme ve Çalışma Biçimlerinde Yaşanan Sorunlar” Toplantısı yapıldı 22.12.2014
69 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları İle İlgili İllere Ait Katsayılar Belirlendi 22.12.2014
70 Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde Yürütmeyi Durdurma 15.12.2014
71 Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği'nde Yürütmeyi Durdurma 15.12.2014
72 TTB Özel Hekimlik Kolu Toplandı 05.12.2014
73 “Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemi”nin Hem Yürütmesi Durduruldu,Hem Dayanak Maddenin Anayasa Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verildi 01.12.2014
74 Toplantı Daveti : Özel Sektörde Çalışan Hekimlerin Ücretlendirme ve Çalışma Biçimlerinde Yaşanan Sorunlar 24.11.2014
75 Avuçiçi Kimlik Taramaya Yürütmeyi Durdurma 31.10.2014
76 Sağlık Net 2 Neler Oluyor? 30.10.2014
77 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 15.10.2014 Tarihli ve “Muayenehaneler Hakkında” Konulu “Duyurusu” Hakkında 30.10.2014
78 “Sağlıklı Beslenme: Şeytan Üçgeninden Kurtulma Reçetesi” konulu toplantı İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı 22.10.2014
79 “Tüm Yönleriyle Malpraktis” konulu toplantı Tabip Odası’nda yapıldı. 02.10.2014
80 Biyometrik Veri Zorunluluğuna Karşı Açılan Davalar 29.09.2014
81 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulamasıyla İlgili Soru ve Yanıtlar 29.09.2014
82 Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Sistemine Geçiş Hakkında Duyuru 29.09.2014
83 Danıştay Sağlık Net 2 Veri Gönderiminin Yürütmesini Durdurdu 28.09.2014
84 Özel Hekimlik Uygulamalarının Ücretlendirilmesi Çalışması Hakkında Duyuru 11.09.2014
85 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te Muayenehanelerin Fiziki Koşullarına İlişkin Düzenlemeler Açılan Davalar Mahkeme Kararları Güncel Durum 10.09.2014
86 Toplantı: Tüm yönleriyle MALPRAKTİS 08.09.2014
87 Hastanelerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Koşulları Sağlanıyor Mu? 28.08.2014
88 20 Ağustos 2014 İtibarıyla Muayenehanelerden İstenecek Belgeler 25.08.2014
89 Danıştay Karar Verdi; Muayenehane Açmak İçin Şart Koşulan Depreme Dayanıklılık Raporu Ve Yangına Uygunluk Belgesi Artık İstenemeyecek 22.08.2014
90 Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu Görev Dağılımını Yaptı 13.08.2014
91 Birden Çok Yerde Çalışan Hekimin, Herbiri İçin Ayrı Ayrı Sigorta Yaptırması Gerekmeyecek! 08.08.2014
92 Son Yönetmelik Değişiklikleri İle İlgili Özel Hekimlik Toplantısı Yapıldı 24.07.2014
93 Özel Hekimlik Alanında Son Dönemde Yapılan Yönetmelik Değişiklikleri Konulu Toplantı Daveti 16.07.2014
94 Yeni Dönem Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu Belli Oldu 25.06.2014
95 Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmelik Değişiklikleri Hakkında Açılan Davalar ve Danıştay Kararları Hakkında 11.06.2014
96 Resmi Tatillerde Çalışma Hakkında 22.04.2014
97 Son Yönetmelik Değişiklikleri Değerlendirme Toplantısı Tabip Odası’nda Yapıldı 10.04.2014
98 Universal Hastane Grubu Çalışanlarının Maaş Sorunu Bir Kez Daha Meclis'te 10.04.2014
99 Anayasa Mahkemesi Kararı Hakkında Bilgilendirme (6514 Sayılı Kanun) 09.04.2014
100 Halkın Sağlık Hakkı İçin Mücadele Eden Sağlık Emekçileri Köle Değildir! 09.04.2014
101 Türk Tabipleri Birliği Halkın Sağlığına Zararlı Talepte Bulunmaz 08.04.2014
102 Özel Hekimlikle İlgili Son Yönetmelik Değişikliklerine İlişkin Toplantı Daveti 02.04.2014
103 Resmi Tatillerde Tüm Branşlardan Provizyon Verilmesi Uygulaması Kaldırıldı 28.03.2014
104 Özelde Çalışma Koşullarında Yeni Düzenlemeler Var 28.03.2014
105 Alternatif Tıp Uygulamaları Yönetmelik Taslağı Hakkındaki TTB Görüşü Bakanlığa İletildi 19.03.2014
106 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları ile İlgili Katsayı ve Veritabanı Toplantısı Yapıldı 19.03.2014
107 Unıversal Grubu’nda Ücretleri Gasp Edilen Meslektaşlarımızın ve Sağlık Çalışanlarının Yanındayız 24.02.2014
108 “İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemlerinin Özel Hekimlik Alanına Yansımaları” Konulu Toplantı Tabip Odası’nda Yapıldı 19.02.2014
109 Biyometrik Veri Zorunluluğuna İptal Davası 13.02.2014
110 Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimler TTB'de Bir Araya Geldiler 31.01.2014
111 Unıversal Hastaneler Grubu’nda Ücretleri Ve Yasal Hakları Gasp Edilen Hekim Ve Sağlık Çalışanları Bir Araya Geliyor 29.01.2014
112 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Gereğince Muayenehanelerin Tabi Olduğu Düzenlemeler Nelerdir? 09.01.2014
113 İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Hizmetlerine SGK Ayda 14,5 Lira Destek Olacak 27.12.2013
114 Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinin İptali İçin Danıştay’a Başvuruldu 16.12.2013
115 Sağlık Torbası’nın İlk 20 Maddesi Kabul Edildi 05.12.2013
116 TTB: Özel Hastanelerden Sağlık Hizmeti Alırken Avuç İçi, Parmak İzi Verrmek Zorunda Değilsiniz! 03.12.2013
117 Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Bir Haktır 03.12.2013
118 Serbest Çalışan Meslektaşlarımıza Önemli Duyuru 27.11.2013
119 Sağlıknet2 İle İlgili Kasım Ayında Muayenehanelere Gönderilen Yazılar Hk. Bilgilendirme Ve Dilekçe Örneği 26.11.2013
120 Kişisel Sağlık Verileri ve Mesleki Yaklaşımlar Çalıştayı Yapıldı 31.10.2013
121 Hükümet’ten Hastane Patronlarına Bayram Hediyesi: Fark Ücretleri İki Kattan Fazla Arttı! 20.10.2013
122 Resmi Tatillerde Çalışma Hakkında Özel Sağlık Kuruluşlarına Gönderilen Yazımız 08.10.2013
123 Yapboz 'Oyunu' Yönetmelikler: 11 Temmuz 2013 Tarihli Yönetmelik Değişikliklerinin İptali İstendi 17.09.2013
124 Danıştay Hekimlerin Çalışma Yasaklarının Yürütmesini Durdurdu 17.09.2013
125 Kişisel Sağlık Verilerinin Alınması, Toplanması, Korunması, Değerlendirilmesi ve Paylaşılması İle İlgili Toplantı Yapıldı 19.08.2013
126 Hekimleri Birden Fazla Sigorta Yaptırmaya Zorlamak Hukuka Aykırıdır! 30.07.2013
127 İnsan Yaşamı, Hasta Mahremiyeti ve Hekimlik Değerleri “Torbalara” Sığmaz! 17.07.2013
128 Sorular Torba’yla Saklandı 17.07.2013
129 Torba Yasa; TTB, TMMOB ve Diş Hekimlerine Darbe Niteliğindedir. Cumhurbaşkanı Yasayı Veto Etmelidir! 15.07.2013
130 TBMM Tatile Girdi-Sağlık Torbası Ekim’e Kaldı 14.07.2013
131 TTB ve Uzmanlık Dernekleri ‘Torba Yasa’ya Tepki Gösterdi: Torba Yasa Önerisi Engellenmelidir 05.07.2013
132 Sağlıkta Torba Yasama Faaliyetleri Bugün Ne Durumda? 05.07.2013
133 Önemli : Sağlık Net2 İle İlgili Gönderilen Yazılar İçin Dilekçe Örneği 24.06.2013
134 FEMS (Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu) Gönüllü Çalışan Hekimlere Soruşturma Açılmasını Gönderdikleri Mektupla Eleştirdi 18.06.2013
135 Meslektaşlarımıza Önemli Duyuru :İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Uyarınca İvedilikle Yapılması Gereken İşlemler 17.04.2013
136 Özel Sağlık Sigortaları Kongresi 01.04.2013
137 Muayenehane Hekimlerinin Medula Sisteminden Düşürülmesi İşlemi de Hukuka Aykırı Bulundu 01.04.2013
138 Uyarıyoruz: Hasta Sırrı İzinsiz Açıklanamaz! 31.03.2013
139 Özel Hekimlik Komisyonu Aylık Toplantısı Yapıldı 28.03.2013
140 “Sağlık.Net 2” İle İlgili Duyuru: Program Alınması İçin Hukuki Gereklilik Bulunmamaktadır 19.03.2013
141 Muayenehanelerde Yapılabilecek Tıbbi İşlemler Listesi İptal Edildi 18.03.2013
142 Anayasa Mahkemesi’nin 663 sayılı KHK’nin İptal Ettiği Maddeleri 18.02.2013
143 Yan Dal Uzmanlarına Getirilen Kadro Şartının Yürütmesi Durduruldu 11.02.2013
144 Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği’nin İptali İstendi 07.02.2013
145 Özel Hekimlik Çalıştayı İstanbul'da Yapıldı 21.01.2013
146 “Elektronik Sağlık Kayıtları ve Hasta Mahremiyeti” Toplantısı Yapıldı 18.01.2013
147 Sağlık Bakanlığı’na Ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na Soruyoruz: Bu “Ayrımcılık” Niye? 18.01.2013
148 Sağlık Net2’ye Geçişte Altyapı Yetersizliği Gerekçesiyle Üç Ay Erteleme 07.01.2013
149 ‘Tam Gün’ Yasaklarına İlişkin Anayasa Mahkemesi’nin Gerekçeli Kararı Yayımlandı 03.01.2013
150 Basın Konseyi’nden Reha Muhtar’a Uyarı 27.12.2012
151 Hastaların Mahremiyetini, Hekimlerin Sır Yükümlülüğünü İhlal Eden Sağlık NET 2’nin İptali İstendi 27.12.2012
152 Sağlık NET2 İle İlgili Meslektaşlarımıza Önemli Duyuru ve Çağrı 24.12.2012
153 Hasta Mahremiyeti En Temel İnsan Hakkıdır 21.12.2012
154 Hekimlerimize ve Hastalarımıza Kişisel Sağlık Bilgileri Hakkında Duyuru 21.12.2012
155 Lisans Yönetmeliği, Muayenehane, Poliklinik Tıp Merkezleri Hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan Bilgi İstendi 13.12.2012
156 Sağlık Net 2 Veri Gönderim Sistemi Konulu Toplantı Tabip Odası’nda Yapıldı 12.12.2012
157 Sağlık Net 2 Sistemine Veri Gönderimi 05.12.2012
158 Tıp Merkezi, Dal Merkezi, Özel Poliklinik Ve Laboratuvar Hekimleri, Gelecekleri İçin İstanbul Tabip Odası’nda Biraradaydı. 30.11.2012
159 Mahkeme; Hekimin İmzası Taklit Edilerek,SGK’ya Sunulan Sözleşme Nedeniyle Hastane Başhekimini Sorumlu Tuttu. 30.11.2012
160 Özel Hastanelerde Yaşanan Ücret Gaspları ile İlgili Yazılarımıza Gelen Cevaplar 09.11.2012
161 Tıp Merkezi, Dal Merkezi, Özel Poliklinik Sahibi/Ortağı Olan Hekimlerimizin Dikkatine 08.11.2012
162 Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) Genel Kurulu Strasbourg’da Toplandı 19.10.2012
163 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı Yapıldı 17.10.2012
164 Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğinde İptal Kararı 16.10.2012
165 65 Yaş Üstü Hekimlerin Kadro Dışı Geçici Çalışma Hakkı 16.08.2012
166 4+4+4 Eğitim Süreci İle İlgili Hekimlere, Milli Eğitim Bakanlığı’na, Velilere Ve Kamuoyuna Acil Duyuru 16.08.2012
167 Muayenehanede Ve Özel Hastanede Çalışmanın Engellenmesine Dair Açıklama 07.08.2012
168 Muayenehaneleri Valilik Tarafından Re’sen Kapatılan Hekimler İçin Acil Ve Önemli Duyuru 26.07.2012
169 SGK Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler İçin Acil Duyuru 26.07.2012
170 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Hakkında 24.07.2012
171 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Değişiklikler 22.07.2012
172 Anayasa Mahkemesi Tamgün Yasasını İptal Etti! 18.07.2012
173 Meğer Sağlık Bakanlığı “Kamuda Çalışan Hekimlerin” Ücretlerinin Yükseltilmesini Amaçlıyormuş! 13.07.2012
174 Kadro Dışı Geçici Çalışmak İsteyen Hekimlere Önemli Duyuru!Hukuki Hiçbir Engel Yok. 29.06.2012
175 Prof. Dr. Şükrü KIZILOT Hekimlere Yeni Ticaret Kanunu’nu Anlattı 29.06.2012
176 Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu İlk Toplantısını Yaptı 14.06.2012
177 İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu 2012-2013 dönemi Yürütme Kurulu Seçimi Yapıldı 30.05.2012
178 FEMS-AEMH Ortak Genel Kurul Toplantısı Yapıldı 29.05.2012
179 Muayenehanelerle İlgili Standartlara Yürütmeyi Durdurma 11.05.2012
180 Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru… 07.05.2012
181 Medula Sisteminin Kapatılması İle İlgili Örnek Yürütmeyi Durdurma Kararı 06.04.2012
182 “Mutabakat Metni”ni Yargıya Taşıdık 02.04.2012
183 Muayenehane Kapanış Bildirimlerini Yapmayan Hekimler İçin Önemli Duyuru 02.04.2012
184 Özelde Çalışan Hekimlerin Sağlık Koşulları Ve Sağlık Güvenliği “Hekimin Hasta Olma Hakkı Var Mı?” 07.03.2012
185 Özel Hekimlik Komisyon Toplantısı 21 Şubat’da Yapıldı 23.02.2012
186 Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu Kuruldu 07.02.2012
187 Doktor Maaşlarını Asgariye İndirdik, Ücretleri Ödeyemiyoruz 03.02.2012
188 SGK’nın Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi Bir Bütün Olarak Değiştirildi 30.01.2012
189 Özel Sağlık Kuruluşlarının Ücret Ve Hak Gaspları Konusunda Bakanlıklara Yapılan İhbar Ve Başvuruların Akıbeti Soruldu 19.01.2012
190 II. Hekim Emeği Çalıştayı Yapıldı 09.01.2012
191 Muayenehane- Sgk İle Sözleşmeli Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler İçin İyi Haber Denizli'den.. 30.12.2011
192 Muayenehane Ve SGK Anlaşmalı Kurumlarda Çalışan Hekimlere Önemli Duyuru 09.12.2011
193 Sayın Başbakan'a Acil Şifalar Dileriz 30.11.2011
194 SGK Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu Ve SGK Anlaşması Olmayan Sağlık Kuruluşunda Çalışan Hekimlerin Dikkatine 18.11.2011
195 Sağlık Bakanlığı’nın Binasını Ölçtük... Sonuç: Hizmete Uygun Değildir! 18.11.2011
196 Sağlık Bakanlığı – OHSAD Mutabakat Metni Değerlendirme Toplantısı 02.11.2011 Tarihinde Gerçekleştirildi 04.11.2011
197 Muayenehane Ve Yanı Sıra Sgk İle Sözleşmeli Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Dikkatine 02.11.2011
198 İl Sağlık Müdürlüğünün 20.10.2011 Tarih Ve 292977 Sayılı Genel Yazısına Dava Açtık 27.10.2011
199 Muayenehanesi Olan Hekimlerin, Sgk İle Sözleşmesi Olan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Hakkı 26.10.2011
200 Sağlık Bakanlığı-OHSAD Mutabakat Metni Değerlendirme Toplantısı 21.10.2011
201 SGK Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarında Çalışacak Muayenehane Hekimlerinin Dikkatine 20.10.2011
202 Muayenehanelerle İlgili 3 Ağustos 2011 Tarihinde Yapılan Son Değişiklikler De Yargıya Taşındı 17.10.2011
203 İstanbul Tabip Odası Komisyonları Bir Araya Geldi 14.10.2011
204 Sağlık Bakanlığı Ve OHSAD Arasında “Kurban” Pazarlığı 13.10.2011
205 Özelde Çalışma Kuralları Yine Değiştirildi 29.09.2011
206 Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Değerlendirme Toplantısı Yapıldı 21.09.2011
207 Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı 13.09.2011
208 650 Sayılı KHK - Yapılacaklar 13.09.2011
209 İşyeri Açma Harcı Ve Ruhsatı Yönünden 12.09.2011
210 Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Ve Hukuki Değerlendirme 08.09.2011
211 Hukuk Bürosuna Yöneltilen Sorular Işığında Ayakta Teşhis Ve Tedavi Merkezleri Ve Muayenehaneler 07.09.2011
212 Yeni “Tam Gün” Süreci İle İlgili, Yazılar Tebliğ Edilmeye Başlandı 07.09.2011
213 Muayenehanelerle İlgili 3 Ağustos 2011 Tarihinde Yapılan Değişiklikler Ve Hukuki Değerlendirme 06.09.2011
214 Tam Gün İle İlgili Kanun Hükmünde Kararname Hakkında 26.08.2011
215 Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği Yayınlandı 25.08.2011
216 Hekimlerin Serbest Meslek Hakkı Engellenmeye Devam Ediyor 04.08.2011
217 Muayenehanelerle İlgili Yeni Yönetmelik Değişikliği Yayınlandı 02.08.2011
218 Muayenehaneler İçin Son Dakika Bilgisi… 02.08.2011
219 4 Ağustos Öncesi Son Hazırlıklar-2 28.07.2011
220 7 Nisan Yönetmeliği'nde bir yürütmeyi durdurma kararı daha... 27.07.2011
221 Muayenehanesi Olan Hekimler SGK’li Hasta Bakabilir 27.07.2011
222 4 Ağustos Öncesi Son Hazırlıklar 27.07.2011
223 7 Nisan Yönetmeliğine Dava Açtık 27.07.2011
224 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda Değişiklik 26.07.2011
225 Mesai dışında çalışan öğretim üyelerine ek ödeme kesintisi durduruldu 26.07.2011
226 Sağlık Bakanlığı'ndan Serbest Çalışma Hakkına Hala Bir Açıklama Yok! 26.07.2011
227 Öğretim Üyelerine Özelde Çalışma Sınırlaması Hukuka Aykırı Bulundu 14.07.2011
228 Danıştay 7 Nisan Yönetmeliği'ni Durdurdu 12.07.2011
229 Serbest Çalışma Hakkımız Engellenemez 26.06.2011
230 Serbest Meslek Hakkı Elimizden Alınıyor 20.06.2011
231 Özel Hekimlik Komisyonu’ndan Önemli Duyuru 14.06.2011
232 Serbest Hekimler Şişli'de Eylemdeydi 10.06.2011
233 Muayenehane Hekimlerimizle Bugün Nişantaşı'ndaydık 07.06.2011
234 Muayenehanelerimiz ve Muayenehane Açma Hakkımız İçin Meydanlardaydık 06.06.2011
235 Muayenehaneme, Muayenehane Açma Hakkıma Dokunma! 02.06.2011
236 İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu Seçimleri Yapıldı 26.05.2011
237 Sağlık Bakanlığı’nın Çalışma İzni Ve Ruhsat İptallerine Yürütmeyi Durdurma 03.05.2011
238 Özel Hekimlik Komisyonu Toplantısı 12.04.2011 Salı Günü Saat 19.00 Da Yoğun Bir Gündemle İstanbul Tabip Odası’nda Gerçekleştirildi 14.04.2011
239 Meslek Örgütünün Etkinliklerine Katılmak “Suç” Mudur? Bu Nedenle Hukuki Bir Yaptırım Uygulanabilir Mi? 13.04.2011
240 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik 12.04.2011
241 Danıştayın Tam Gün Kararı İle Aynı Güne Denk Gelen(!) Yönetmelik Değişikliği 08.04.2011
242 Danıştay 5. Daire Tam Gün Kararı 07.04.2011
243 Muayenehanelerde Kişisel Sağlık Kayıtlarının Bildirimi Ve Sağlık Personeli Yönünden Yürütmeyi Durdurma 05.04.2011
244 Döner Sermaye Kesintisi Yapılacağı Bildirilen Hekimlere Acil Ve Önemli Duyuru 01.04.2011
245 “Tam Gün”le İlgili, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tebligatlarına İlişkin Genişletilmiş Dilekçe Örnekleri 31.03.2011
246 “Tam Gün”le İlgili, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Yazılar Tebliğ Edilmeye Başlandı 28.03.2011
247 6 Ocak 2011 Tarihli Yönetmelik Ve 11.02.2011 Tarihli Genelgeyle İlgili Önemli Duyuru 02.03.2011
248 TTB'den Sağlık Bakanlığı'na Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmelikleri İle İlgili Yazı Ve Bilgi Notu 25.02.2011
249 İTO Özel Hekimlik Komisyonu Toplantısı Geniş Bir Gündemle Gerçekleştirildi 24.02.2011
250 İşyeri Ruhsatları Hakkında 24.02.2011
251 Hukuki Değerlendirmeler: 06.01.2011 Tarihli Ayaktan Teşhis ve Ted. Yönetmeliği ve 14.01.2011 Tarihli Özel Hastaneler Yönetmeliği Hk. 16.02.2011
252 Muayenehane, Laboratuvar ve Müesseselerle İlgili Güncel Sorular ve Yanıtlar 15.02.2011
253 3 Ağustos Yönetmeliği Yargı Kararı Ve Hukuki Değerlendirme 08.02.2011
254 Muayenehanelerin Fiziki Koşullarına İlişkin 3 Ağustos Tarihli Yönetmelik Değişikliklerinin Yürütmesi Durduruldu 07.02.2011
255 JFK Hastanesinde “Sistematik Ücret Gaspı” Devam Ediyor 07.02.2011
256 Mesleğimizi Serbest İcra Etme Hakkımıza Sahip Çıkıyoruz! 04.02.2011
257 6 Ocak 2011 Tarihli Yönetmelik Hk. Önemli Duyuru 03.02.2011
258 Hekim Ücretlerini Ödemeyen Özel Hastanelere Uyarı 31.01.2011
259 Hekimler Ücretleri İçin Şirket Kurmaya Zorlanamaz! 28.01.2011
260 Temsilciler Kurulu Yılın İlk Toplantısını Gerçekleştirdi 10.01.2011
261 Özel Hekimler “Ücret Gaspına Son” Dedi 25.12.2010
262 Muayenehane Hekimleri Toplantısı Yapıldı 15.12.2010
263 Özel Sağlık Kuruluşunda Çalışmaya Başlayacak Meslektaşlarımız İçin Önemli Duyuru 08.12.2010
264 Özel Hekimlik Komisyonu Olarak TJOD Toplantısı’na Katıldık 29.11.2010
265 Muayenehane Hekimleri Toplantısı Kadıköy Büro’da Yapıldı 25.11.2010
266 “Sağlik Hizmeti Sektör Olunca…” Panelinin Ardindan 10.11.2010
267 Makbuz Veya Fatura Keserek Çalışan Hekim; Fesih Halinde İşçilik Alacaklarını Talep Edebilir Mi? 09.11.2010
268 Yönetim Kurulumuz, OHSAD Yönetim Kurulunu Ziyaret Etti 08.11.2010
269 İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğünü Ziyaret Etti 06.11.2010
270 Çocuklar İçin Çalışan Serbest Hekimler Derneği İle Söyleşi 24.10.2010
271 Muayenehanelerle İlgili Son Yönetmelik Değişiklikleri Hakkında Hukuki Değerlendirme 21.10.2010
272 Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimlerimiz İçin Yeni İletişim Ağı… 12.10.2010
273 “Zorunlu” Tebligatlar ve İmzalanması İstenen Taahhütlerle İlgili Önemli Duyuru 11.10.2010
274 Özel Hekimlik Alanında Sistematik Ücret Gaspı Var! 05.10.2010
275 Özel Sektörde Hekim Ücretlerini Ödemeyenleri Açıklıyoruz! 29.09.2010
276 Muayenehaneler İçin Bir Düzenleme Daha! 27.09.2010
277 Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Son Değişiklik 24.09.2010
278 Sağlık Bakanı Muayenehaneleri Neden İstemiyor? 27.08.2010
279 HASTANE TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR 25.08.2010
280 ÖZEL HEKİMLİK TOPLANTI DUYURUSU 24.08.2010
281 29 KASIM ANKARA MİTİNGİ 20.08.2010
282 ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONUMUZ TOPLANDI 20.08.2010
283 2010 Nisan ayı Toplantısı 20.04.2010
284 24 Şubat 2010 Tarihli Özel Hekimlik Komisyonu Toplantı Tutanağı 17.03.2010
285 2010 Ocak Ayı Toplantısı 02.01.2010
TTB HUV 2017 Katsayı Listesi


Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Giriş

Good Standing Belge Talebi Good Standing Belge Talebi

Sağlık NET2 Dosyası

Online Aidat Ödeme Sistemi

serbesttabip@googlegroups.com