İlan ve Reklam Vergisi Hakkında İBB yazısı

İlan ve Reklam Vergisi Hakkında İBB yazısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen, Belediyenin yetki/tasarruf alanında bulunan Odamız üyelerinin işyerleri ile ilgili ilan ve reklam vergisi beyanname verme süresi ve ödeme ...

Oku


TTB HUV 2017 Katsayı Listesi Belirlendi

TTB HUV 2017 Katsayı Listesi Belirlendi

2017 yılında uygulanacak TTB-Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) katsayı listesi tabip odalarının önerileri ve 25.11.2016 tarihinde gerçekleştirilen TTB-HUV Danışma Kurulu toplantısında ileri sürülen görüşler dikkate ...

Oku


Sağlık Bilgilerimiz Korunmalıdır

Sağlık Bilgilerimiz Korunmalıdır

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), hastaların bütün bilgilerinin Sağlık Bakanlığı’ndaki merkezi bir bilgisayar sistemine kaydedilmesini öngören Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve ...

Oku


Özel Hastanelerde Kısmi Çalışmayı Engelleyen Kadro Genelgesine İptal Davası

Özel Hastanelerde Kısmi Çalışmayı Engelleyen Kadro Genelgesine İptal Davası

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 6.9.2016 tarihli Genelge ile özel hastanelerde hekimlerin çalışmaya başlamasını boş kadronun varlığına bağlı kılmış, kadro dışı geçici çalışma hakkını ...

Oku


Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliklerine Karşı İptal Davası

Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliklerine Karşı İptal Davası

25 Ağustos 2016 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yine bir kısım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden hekimlerin çalışma hakkını hukuka aykırı olarak kısıtlayan düzenlemelere karşı Türk Tabipleri ...

Oku


Özel Sağlık Kuruluşlarında 29 Ekim Ve Diğer Resmi Tatil Günlerinde Hekim Çalıştırılması Hakkında

Özel Sağlık Kuruluşlarında 29 Ekim Ve Diğer Resmi Tatil Günlerinde Hekim Çalıştırılması Hakkında

29 Ekim ve diğer resmi tatil günlerinde özel sağlık kuruluşlarında hekim çalıştırılması konusuna dikkat çekilen ve özel hastane başhekimliklerine fakslanan yazımızın bir örneği aşağıda sunulmuştur.

Oku


Uzman Hekimlerin Sürücü Adaylarının İlk Muayenesini Yapma ve Rapor Düzenleme Yetkilerini Kısıtlayan Yönetmelik Hakkında Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verildi

Uzman Hekimlerin Sürücü Adaylarının İlk Muayenesini Yapma ve Rapor Düzenleme Yetkilerini Kısıtlayan Yönetmelik Hakkında Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verildi

29.12.2015 tarihinde Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik’te değişiklik yapıldı; sürücü ve sürücü adaylarının muayene ve raporlarına ilişkin yeni kurallar ...

Oku