# Başlık Yayınlanma Tarihi
401 İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Günleri İstanbul'da düzenlendi 11.01.2016
402 Savaş İçin Değil, Barış İçin Kimya Karikatür Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu 10.01.2016
403 Aile Hekimlerinin Direnişi Yeni Yılda Yeni Mücadele Yöntemleriyle Büyütülecek 07.01.2016
404 Sokağa Çıkma Yasağı Olan Bölgelere Yönelik Acil Tıbbi ve İnsani Yardım Çağrısı 05.01.2016
405 Aile Hekimlerinin İşten Atılmasına İzin Vermeyeceğiz! 04.01.2016
406 Haldun Taner Kabare Dün Bugün 04.01.2016
407 Edebiyat Matineleri Edirne’de 04.01.2016
408 Artık Yeter! Yaşatırken Öldürülmek İstemiyoruz! 31.12.2015
409 Acımız Büyük… Yine Bir Sağlık Çalışanı Öldürüldü! 31.12.2015
410 Yılbaşı Gecesi Diyarbakır’da Meslektaşlarımızla Nöbetteyiz! 31.12.2015
411 Diyarbakır’da Sağlıkçılar Savaşa Karşı Beyaz Eylemde! 31.12.2015
412 Felsefe Etkinlikleri 7: Psikiyatrinin Felsefi Sorunları 30.12.2015
413 Hekimler Beyaz Önlükleri ve Beyaz Bayraklarıyla Barış İstedi 28.12.2015
414 Yaşatmak İçin Barışa Ses Ver 28.12.2015
415 Savaş Öldürür, Biz Yaşatacağız 25.12.2015
416 Ruh Sağlığımız Bozulmadan, Barış Hemen Şimdi! 23.12.2015
417 2016 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Belirlendi 22.12.2015
418 Cinsiyetçi, Çocuk İstismarcılığını Hoş Gören Zihniyete Protesto 18.12.2015
419 Serbest Meslek Mensubu ve Şirket Sahibi/Ortağı Hekimler İçin E-Tebligat Hakkında Bilgilendirme 17.12.2015
420 AKP'nin Savaş Politikalarına Karşı Yaşam ve Sağlık Hakkını Savunuyoruz 17.12.2015
421 Reklam Ve Haksız Rekabet İçeren Yayınlar Mercek Altında! 15.12.2015
422 Sağlık Merkezlerine Ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Saldırıları Kınıyor, Sağlık Bakanlığ’ını Göreve Davet Ediyoruz! 14.12.2015
423 Temsilciler Kurulu (TK) Aralık 2015 Toplantı Notları 14.12.2015
424 İstanbul Tabip Odasından Aile Hekimlerini Fazla Çalıştırma Dayatmasından Ve Soruşturmalardan Vazgeçin Çağrısı 09.12.2015
425 Felsefe Etkinlikleri 6 - Soruların Gücü Adına: Sokrates 09.12.2015
426 Asistan Hekimler Okmeydanı EAH’de Basın Açıklaması Gerçekleştirdi 08.12.2015
427 Rüzgârın Hatıraları'nı Birlikte İzliyoruz! 08.12.2015
428 1. LGBTİ Ruh Sağlığı Sempozyumu Yapıldı 08.12.2015
429 TTB Aile Hekimleri Ege Bölge Buluşması 12 Aralık'ta İzmir'de 01.12.2015
430 Anayasa Mahkemesi Bugün Aldığı Kararları İlan Etti, Torba Yasa’nın İki Maddesi Hakkında Yürütmenin Durdurulması Kararı Verildi 01.12.2015
431 Dr. Melike Erdem’i Sevgi ve Hüzünle Anıyoruz 30.11.2015
432 DİSK, KESK, TMMOB, TTB: Sıra Kimde? Türkiye Nereye? 27.11.2015
433 Aile hekimleri Sağlık Bakanı'nı bir kez daha düşünmeye davet ediyor! 26.11.2015
434 25 Kasım 2015 Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü 24.11.2015
435 Dr. Aynur Dağdemir Silivri’de Anıldı 24.11.2015
436 Kadına ve Sağlıkçıya Yönelik Şiddet Sona Ersin! 24.11.2015
437 Dr. Nejat Yazıcıoğlu’nu Andık 23.11.2015
438 Kadına ve Sağlıkçıya Yönelik Şiddet Sona Ersin! 22.11.2015
439 Kadına ve Sağlıkçıya Yönelik Şiddet Sona Ersin! 21.11.2015
440 Dr. Aynur Dağdemir’in Öldürülmesi Samsun’da Yürüyüşle Protesto Edildi 21.11.2015
441 TTB-HUV 2016 Katsayı Listesi Belirlendi 20.11.2015
442 TAŞERON HEKİMLİK ‘Özel Hastane ve Tıp Merkezlerinde Çalışan Hekimleri Ücretlendirmede Dayatılan Yeni Model’ 19.11.2015
443 Dr. Aynur Dağdemir Bıçaklı Saldırı Sonucu Yaşamını Yitirdi 19.11.2015
444 Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde Asistan Hekimlerden Basın Açıklaması 18.11.2015
445 Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Cesaret ve Onur Ödülü Verildi 17.11.2015
446 Dr. Nejat Yazıcıoğlu’nu Sevgi, Saygı Ve Özlemle Anıyoruz 17.11.2015
447 Özel Hastanelerde Hekimler Aleyhine Çalışma Hakkını İhlal Eden Yönetmelik Hükümlerinin Yürütmesi Durduruldu 15.11.2015
448 Doktorlar Taşeronluğa Zorlanamaz 15.11.2015
449 Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Cesaret ve Onur Ödül Töreni 12.11.2015
450 Medula Kılavuzu’nun Acil Branşında Çalışmayı Kısıtlayan Maddesinin Yürütmesi Durduruldu 11.11.2015