# Başlık Yayınlanma Tarihi
3101 Prf.Dr.Üstün Korugan'ı Kaybettik 18.08.2010
3102 WYETH İLAÇLARI A.Ş.'nin Açıklaması 18.08.2010
3103 Hekimlerin 5 Kasım 2003 Bildirgesi 18.08.2010
3104 Sağlık Bakanlığına "Aile Doktoru" Başvuruları 18.08.2010
3105 İşyeri Hekimliğinde Danıştay Kararı 18.08.2010
3106 İTO: "Hekimlerin Dinlenme Hakkının Engellenmesi, Hasta 18.08.2010
3107 "Politik Psikiyatri" 18.08.2010
3108 Radyasyon İznindeki Sağlık Personeline Artık Döner Sermaye Verilecek 18.08.2010
3109 TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı 18.08.2010
3110 TTB 51. Büyük Kongresi Yapıldı 18.08.2010
3111 VII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Toplantısı 18.08.2010
3112 Diş Hekimi SEVİNÇ ÖZGÜNER 22.Ölüm Yıldönümünde Anıldı 18.08.2010
3113 Sanovel İlaç Sanayi İşçileri Ziyaret Edildi! 18.08.2010
3114 Yenidoğan Yoğun Bakım Birimlerinde Bebek Ölümleriyle İlgili Komisyon Raporu 18.08.2010
3115 Sağlıkta "Dönüşüm" Programı Çöktü, Fatura Hekimlere Çıkarılmaya Çalışılıyor 18.08.2010
3116 Branş Nöbetleri 18.08.2010
3117 70 Kuruşa Tomografi, 80 Kuruşa Manyetik Rezonans: Sağlık Hakkına 1 Temmuz Darbesi 18.08.2010
3118 Nükleer Enerjiden Vazgeçin 18.08.2010
3119 Emek Platformu Basın Açıklaması 18.08.2010
3120 "Cumhurbaşkanlığı Seçimleri" 18.08.2010
3121 "Dna Verileri Ve Türkiye Milli Dna Veri Bankası Kanunu Tasarısı" İlgili Tarafların Görüşü Alınmadan Yasalaşmamalıdır! 18.08.2010
3122 Hekimlerin 14 Mart 2007 Bildirgesi 18.08.2010
3123 Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Hakkı İçin Birleşik Mücadeleye 18.08.2010
3124 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri (İstanbul Tabip Odası Basın Açıklaması ) 18.08.2010
3125 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri (-İl Sağlık Müdürlüğüne Yollanılan Yazı ) 18.08.2010
3126 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri (-Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Yollanılan Yazı) 18.08.2010
3127 Sosyal Güvenlik Reformu Çöktü! Sağlıkta "Dönüşüm" Programı da Derhal Durdurulmalıdır! 18.08.2010
3128 Dr. Füsun Sayek, II. Eğitim Hastaneleri Kurultayı 18.08.2010
3129 Hekimler Birkez daha Mesleklerine ve Geleceklerine Sahip Çıktılar 18.08.2010
3130 1998 - 2000 İstanbul Tabip Odası Çalışma Raporu 18.08.2010
3131 Danıştay'dan İşyeri Hekimliği'nde yeni karar 18.08.2010
3132 İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Tarafından, Belediyelerin Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti Ödenmesi İçin Vergi İhbarnamesi Gönderdiği Hekimlere, Dava Açmaları Halinde Destek Olmak Amacıyla Hukuk Bürosu 18.08.2010
3133 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi . 02.07.2010
3134 Popülizm ve Sağlık* Prof. Dr. A. Özdemir AKTAN 25.06.2010
3135 Ilımlı İslam Ve Bilim* / Prof.Dr.A.Özdemir AKTAN 25.06.2010
3136 İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan Ssgss Tasarısına Karşı Uyarıyor: Çanlar Hepimiz İçin Çalıyor 25.06.2010
3137 Uluslar Arsı İsraile Karşı Boykot Sempozyumu Düzenlendi 24.06.2010
3138 Derbent Buluşması 12-13 Haziran Tarihinde Gerçekleşti 24.06.2010
3139 Sigara Yasasının Yumuşatılması İnsan Haklarına Aykırı 24.06.2010
3140 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Ve Değişiklikler 23.06.2010
3141 Tam Gün Uygulamasıyla Sorular-Yanıtlar 23.06.2010
3142 Aile Hekimliği Uygulaması İstanbulda Ağır Bedeller Ödeticek 23.06.2010
3143 2010 Nisan ayı Toplantısı 20.04.2010
3144 24 Şubat 2010 Tarihli Özel Hekimlik Komisyonu Toplantı Tutanağı 17.03.2010
3145 2010 Ocak Ayı Toplantısı 02.01.2010
3146 Avrupa Genel Pratisyenler Birliği (UEMO) Başkanı Dr.Christina Fabian: Aile Hekimliği her derde deva değil 15.10.2005
3147 Sağlık Bakanlığı'na Aile Hekimliği Uyarısı 24.08.2005