# Başlık Yayınlanma Tarihi
3101 Hrant Dink'in Ölümünün 100.Günü Nedeniyle yapılan Anma Etkinliğine İTO Destek Verdi 18.08.2010
3102 Hekimlere Yapılan Saldırıları Kınıyoruz 18.08.2010
3103 Sağlık Bakanlığından Somut İşbirliği Çağrımıza Yanıt Bekliyoruz (TTB Merkez Konseyi açıklaması) 18.08.2010
3104 İyi Hekimlik Cezalandırılıyor 18.08.2010
3105 İTO İnsan Hakları Komisyonu Basın Açıklaması 18.08.2010
3106 İsrail Hükümetini, ABD Emperyalizmini ve İşbirlikçi Hükümetleri Durduralım! 18.08.2010
3107 AKP Giderayak Sağlığı Kaosa Sürüklüyor 18.08.2010
3108 Söyledik Birkez Daha Söylüyoruz 18.08.2010
3109 Hekimler Yaşadıklarını Paylaşıyorlar 18.08.2010
3110 Eğitim Hastahanelerinde Uzman / Başasistan Sürgünü Durduruldu! Danıştay Sağlık Bakanlığının Keyfi Uygulamalarına Dur Dediİ! 18.08.2010
3111 Prf.Dr.Üstün Korugan'ı Kaybettik 18.08.2010
3112 WYETH İLAÇLARI A.Ş.'nin Açıklaması 18.08.2010
3113 Hekimlerin 5 Kasım 2003 Bildirgesi 18.08.2010
3114 Sağlık Bakanlığına "Aile Doktoru" Başvuruları 18.08.2010
3115 İşyeri Hekimliğinde Danıştay Kararı 18.08.2010
3116 İTO: "Hekimlerin Dinlenme Hakkının Engellenmesi, Hasta 18.08.2010
3117 "Politik Psikiyatri" 18.08.2010
3118 Radyasyon İznindeki Sağlık Personeline Artık Döner Sermaye Verilecek 18.08.2010
3119 TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı 18.08.2010
3120 TTB 51. Büyük Kongresi Yapıldı 18.08.2010
3121 VII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Toplantısı 18.08.2010
3122 Diş Hekimi SEVİNÇ ÖZGÜNER 22.Ölüm Yıldönümünde Anıldı 18.08.2010
3123 Sanovel İlaç Sanayi İşçileri Ziyaret Edildi! 18.08.2010
3124 Yenidoğan Yoğun Bakım Birimlerinde Bebek Ölümleriyle İlgili Komisyon Raporu 18.08.2010
3125 Sağlıkta "Dönüşüm" Programı Çöktü, Fatura Hekimlere Çıkarılmaya Çalışılıyor 18.08.2010
3126 Branş Nöbetleri 18.08.2010
3127 70 Kuruşa Tomografi, 80 Kuruşa Manyetik Rezonans: Sağlık Hakkına 1 Temmuz Darbesi 18.08.2010
3128 Nükleer Enerjiden Vazgeçin 18.08.2010
3129 Emek Platformu Basın Açıklaması 18.08.2010
3130 "Cumhurbaşkanlığı Seçimleri" 18.08.2010
3131 "Dna Verileri Ve Türkiye Milli Dna Veri Bankası Kanunu Tasarısı" İlgili Tarafların Görüşü Alınmadan Yasalaşmamalıdır! 18.08.2010
3132 Hekimlerin 14 Mart 2007 Bildirgesi 18.08.2010
3133 Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Hakkı İçin Birleşik Mücadeleye 18.08.2010
3134 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri (İstanbul Tabip Odası Basın Açıklaması ) 18.08.2010
3135 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri (-İl Sağlık Müdürlüğüne Yollanılan Yazı ) 18.08.2010
3136 Okmeydanı'nda IV.Murat Devri (-Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Yollanılan Yazı) 18.08.2010
3137 Sosyal Güvenlik Reformu Çöktü! Sağlıkta "Dönüşüm" Programı da Derhal Durdurulmalıdır! 18.08.2010
3138 Dr. Füsun Sayek, II. Eğitim Hastaneleri Kurultayı 18.08.2010
3139 Hekimler Birkez daha Mesleklerine ve Geleceklerine Sahip Çıktılar 18.08.2010
3140 1998 - 2000 İstanbul Tabip Odası Çalışma Raporu 18.08.2010
3141 Danıştay'dan İşyeri Hekimliği'nde yeni karar 18.08.2010
3142 İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Tarafından, Belediyelerin Tıbbi Atık Bertaraf Ücreti Ödenmesi İçin Vergi İhbarnamesi Gönderdiği Hekimlere, Dava Açmaları Halinde Destek Olmak Amacıyla Hukuk Bürosu 18.08.2010
3143 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi . 02.07.2010
3144 Popülizm ve Sağlık* Prof. Dr. A. Özdemir AKTAN 25.06.2010
3145 Ilımlı İslam Ve Bilim* / Prof.Dr.A.Özdemir AKTAN 25.06.2010
3146 İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan Ssgss Tasarısına Karşı Uyarıyor: Çanlar Hepimiz İçin Çalıyor 25.06.2010
3147 Uluslar Arsı İsraile Karşı Boykot Sempozyumu Düzenlendi 24.06.2010
3148 Derbent Buluşması 12-13 Haziran Tarihinde Gerçekleşti 24.06.2010
3149 Sigara Yasasının Yumuşatılması İnsan Haklarına Aykırı 24.06.2010
3150 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Ve Değişiklikler 23.06.2010