# Başlık Yayınlanma Tarihi
101 İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu’ndan Ortak Panel Kararı 28.12.2016
102 Psikososyal Dayanışma Ağı'ndan Beşiktaş ve Kayseri Saldırılarından Etkilenenlere Psikososyal Destek Açıklaması 26.12.2016
103 İşyeri Hekimleri Meclisi 3. Toplantısını Gerçekleştirdi 26.12.2016
104 Barış Talebi Yargılanamaz 22.12.2016
105 Acı Kaybımız 22.12.2016
106 KHB Beyoğlu Genel Sekreterliği’ni Ziyaret 21.12.2016
107 TTB’den Rusya Tabipler Birliği’ne Taziye Mesajı 21.12.2016
108 İhraç Edilen Hekimlerin Özelde Çalışmasının Önünde Engel Yok 20.12.2016
109 Katliam Yüzünü Bu Kez Kayseri'de Gösterdi 19.12.2016
110 TTB HUV 2017 Katsayı Listesi Belirlendi 19.12.2016
111 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yeni Dönem Temsilcilerini Seçti 19.12.2016
112 Kayseri Katliamını Lanetliyoruz. Karanlığa Teslim Olmayacağız! 17.12.2016
113 İhraç Edilen Hekimler Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışabilirler 16.12.2016
114 Yeni Dönem Temsilci Seçimlerimiz Devam Ediyor 15.12.2016
115 Sağlık Bilgilerimiz Korunmalıdır 15.12.2016
116 2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Belirlendi 15.12.2016
117 Sağlıkta Şiddeti Özendirici Yayınlara Karşı TTB’den Uyarı 14.12.2016
118 22. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İstanbul’da Yapıldı 14.12.2016
119 Kardeşlik Umudumuza Yönelen Bombalara Teslim Olmayacağız:
İnadına Barış, İnadına Demokrasi!
13.12.2016
120 TTB ve İstanbul Tabip Odası Heyeti Yaralıları Ziyaret Etti 11.12.2016
121 Öfkeliyiz, Yastayız! Katliamlara Alışarak Yaşamayacağız! 11.12.2016
122 Şimdi Cumhuriyet Zamanı. Cumhuriyet Okumak Dayanışmadır, Direniştir! 08.12.2016
123 Birinci Basamak Sağlık Örgütleri Toplantısı Yapıldı 08.12.2016
124 TTB Sürücü ve Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı Yapıldı 08.12.2016
125 Dr. Abüzer Meral’i Jurnalcilere Kurban Vermeyeceğiz 07.12.2016
126 Babamın Kanatları Tabip Odası Özel Gösterimi Yapıldı 07.12.2016
127 “Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik Sempozyumu”nun İlki Tabip Odası’nda Gerçekleşti 05.12.2016
128 TTB, DİSK, KESK Ve TMMOB’dan Aladağ Açıklaması 02.12.2016
129 İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu Toplandı 01.12.2016
130 TTB’den Küba Büyükelçiliği’ne Başsağlığı Mesajı 30.11.2016
131 Acımız Hep Taze, Yaramız Hala Kanıyor. Dr. Melike Erdem’i Unutturmayacağız! 30.11.2016
132 Toplum Sağlığı Merkezlerine Yeni Atanan Hekimler Sorunlarını Konuştu 30.11.2016
133 Birlikte Yönetmek İçin Temsilcilerimizi Seçmeye Devam Ediyoruz! 29.11.2016
134 TTB, Dünya Tabipler Birliği’nce Güncellenen “Hekimlik Andı”nı Tıp Fakültelerine Önerdi 29.11.2016
135 Meslek Örgütünün Özgürlük Talebi Hukuka Uygundur 29.11.2016
136 Dr. Serdar Küni Derhal Serbest Bırakılmalıdır 28.11.2016
137 İstanbul Tabip Odası Özel Gösterim Babamın Kanatları 25.11.2016
138 Kadınlar Vardır, Kadınlar Her Yerde 25.11.2016
139 Aile Hekimlerinden Sağlık Bakanlığı'na 'İkinci Faz' Sorusu 24.11.2016
140 TTB, DİSK, KESK Ve TMMOB Heyetinden Sirvan Ziyareti 24.11.2016
141 Sempozyum: Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik 23.11.2016
142 Basketbol Takımımız Yönetim Kurulu’nu Ziyaret Etti 22.11.2016
143 Dr. Nejat Yazıcıoğlu'nu Özlemle Andık 22.11.2016
144 Tıp Dünyası Liderleri Türkiye Cumhurbaşkanı’na Hekimlere Yönelik Saldırılara Son Verilmesi Çağrısında Bulundu 22.11.2016
145 Sağlıkta Şiddete Hapis Cezası! 21.11.2016
146 Dr. Aynur Dağdemir Anıldı 21.11.2016
147 Tecavüzcüleri Değil, Çocukları Koruyun! 18.11.2016
148 Panel-Forum: Tıbbi ve Hukuki Yönleriyle Kastrasyon (Hadım) 18.11.2016
149 Özel Hastanelerde Kısmi Çalışmayı Engelleyen Kadro Genelgesine İptal Davası 18.11.2016
150 Sevgili Aynur, Söz Veriyoruz; Bu Şiddet Sona Erecek 18.11.2016