# Başlık Yayınlanma Tarihi
101 İstanbul Mali Müşavirler Odası’ndan Duyuru:Doktorların Ve Sağlık Hizmeti Veren Şirketlerin Özel Hastanelere Düzenleyecekleri Makbuz Ve Faturalarda KDV Tevkifatı Yapılmayacaktır 15.02.2017
102 Felsefe Etkinlikleri 17: Kral Oidipus ve Q-beta Virüsü 15.02.2017
103 Acı Kaybımız! Radyoloji Uzmanı Dr. Zekeriya Bayraktaroğlu'nu Kaybettik 14.02.2017
104 Acı Kaybımız! Üroloji Uzmanı Dr.Gıyasettin Budan'ı Yitirdik 13.02.2017
105 Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik Toplantıları Devam Ediyor 09.02.2017
106 Panel: Hasta-Hekim İlişkisinde Anamnez ve Fizik Muayenenin Önemi 09.02.2017
107 Aktan ve Kaptanoğlu’nun İhracı Kabul Edilemez. Akademinin Onuru Olan Hocalarımızın Yanındayız! 08.02.2017
108 Hastaların Kişisel Bilgilerinin Toplanması Hukuka Aykırıdır 06.02.2017
109 TTB Aile Hekimliği Kolu: Görevimiz Toplum Sağlığı; Telefon Nöbeti Değil! 03.02.2017
110 Özel Sağlık Kuruluşları Ücret Tarifeleri İçin Sağlık Bakanlığı Onayına Gerek Yok! 31.01.2017
111 Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük Çalıştayı İstanbul’da Yapıldı 27.01.2017
112 TTB Heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı İle Görüştü 26.01.2017
113 TTB Heyeti Sağlık Bakanı Akdağ İle Görüştü 26.01.2017
114 Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur 24.01.2017
115 Cinsel Saldırılara Karşı Tutum 23.01.2017
116 Çalıştay: Cinsel Saldırı Tutum Belgemizi Oluşturuyoruz 17.01.2017
117 İlan ve Reklam Vergisi Hakkında İBB yazısı 16.01.2017
118 Dr. Sıdıka Hikmet Erk'i Kaybettik 16.01.2017
119 Prof. Dr. Gürhan Fişek’i Kaybettik 16.01.2017
120 Felsefe Etkinlikleri 16: İnsan Hakları ve Neoliberalizm 13.01.2017
121 Türk Tabipleri Birliği Hekimliğin Sesidir! 10.01.2017
122 Aile Hekimlerine Hafta Sonu Sürprizi! 07.01.2017
123 Korkmuyoruz, Vazgeçmiyoruz 04.01.2017
124 Katliamlara Alışmayacağız! İnsanlık Kazanacak, Yaşam Kazanacak! 01.01.2017
125 Psikososyal Dayanışma Ağı İstanbul’dan Açıklama 01.01.2017
126 Aile Hekimlerine Yeni Birim Baskısı 28.12.2016
127 TTB, AHEF, Sendika ve Derneklerden Sağlık Bakanlığı'na Açık Çağrı 28.12.2016
128 İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu’ndan Ortak Panel Kararı 28.12.2016
129 Psikososyal Dayanışma Ağı'ndan Beşiktaş ve Kayseri Saldırılarından Etkilenenlere Psikososyal Destek Açıklaması 26.12.2016
130 İşyeri Hekimleri Meclisi 3. Toplantısını Gerçekleştirdi 26.12.2016
131 Barış Talebi Yargılanamaz 22.12.2016
132 Acı Kaybımız 22.12.2016
133 KHB Beyoğlu Genel Sekreterliği’ni Ziyaret 21.12.2016
134 TTB’den Rusya Tabipler Birliği’ne Taziye Mesajı 21.12.2016
135 İhraç Edilen Hekimlerin Özelde Çalışmasının Önünde Engel Yok 20.12.2016
136 Katliam Yüzünü Bu Kez Kayseri'de Gösterdi 19.12.2016
137 TTB HUV 2017 Katsayı Listesi Belirlendi 19.12.2016
138 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yeni Dönem Temsilcilerini Seçti 19.12.2016
139 Kayseri Katliamını Lanetliyoruz. Karanlığa Teslim Olmayacağız! 17.12.2016
140 İhraç Edilen Hekimler Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışabilirler 16.12.2016
141 Yeni Dönem Temsilci Seçimlerimiz Devam Ediyor 15.12.2016
142 Sağlık Bilgilerimiz Korunmalıdır 15.12.2016
143 2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Belirlendi 15.12.2016
144 Sağlıkta Şiddeti Özendirici Yayınlara Karşı TTB’den Uyarı 14.12.2016
145 22. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İstanbul’da Yapıldı 14.12.2016
146 Kardeşlik Umudumuza Yönelen Bombalara Teslim Olmayacağız:
İnadına Barış, İnadına Demokrasi!
13.12.2016
147 TTB ve İstanbul Tabip Odası Heyeti Yaralıları Ziyaret Etti 11.12.2016
148 Öfkeliyiz, Yastayız! Katliamlara Alışarak Yaşamayacağız! 11.12.2016
149 Şimdi Cumhuriyet Zamanı. Cumhuriyet Okumak Dayanışmadır, Direniştir! 08.12.2016
150 Birinci Basamak Sağlık Örgütleri Toplantısı Yapıldı 08.12.2016