# Başlık Yayınlanma Tarihi
51 Aile Hekimlerinin Ücretleri Düşürülüyor, Ek Görevler, Yeni Cezalar Getirilmek İsteniyor Kabul Etmeyeceğiz/İzin Vermeyeceğiz! 23.02.2017
52 PANEL: Bir Kamu-Özel Ortaklığı Modeli ŞEHİR HASTANELERİ Neler Oluyor? 22.02.2017
53 Hasta-Hekim İlişkisinde Fizik Muayenenin Önemi Paneli Yapıldı 22.02.2017
54 Prof. Dr. Özdemir Aktan Geçici Olarak Uğurlandı 21.02.2017
55 Genç Bir Hekimin Ölümüne Neden Olan OHAL Bir An Önce Kaldırılmalıdır! 20.02.2017
56 Özdemir Hocamızı Geçici Olarak Uğurluyoruz 20.02.2017
57 Panel: Anayasal Güvenceden Siyasi Vesayete 17.02.2017
58 IV. İstanbul Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası Satranç Turnuvası 17.02.2017
59 Dr. Şefik Eryılmaz’ı Kaybettik 17.02.2017
60 İstanbul Mali Müşavirler Odası’ndan Duyuru:Doktorların Ve Sağlık Hizmeti Veren Şirketlerin Özel Hastanelere Düzenleyecekleri Makbuz Ve Faturalarda KDV Tevkifatı Yapılmayacaktır 15.02.2017
61 Felsefe Etkinlikleri 17: Kral Oidipus ve Q-beta Virüsü 15.02.2017
62 Acı Kaybımız! Radyoloji Uzmanı Dr. Zekeriya Bayraktaroğlu'nu Kaybettik 14.02.2017
63 Acı Kaybımız! Üroloji Uzmanı Dr.Gıyasettin Budan'ı Yitirdik 13.02.2017
64 Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik Toplantıları Devam Ediyor 09.02.2017
65 Panel: Hasta-Hekim İlişkisinde Anamnez ve Fizik Muayenenin Önemi 09.02.2017
66 Aktan ve Kaptanoğlu’nun İhracı Kabul Edilemez. Akademinin Onuru Olan Hocalarımızın Yanındayız! 08.02.2017
67 Hastaların Kişisel Bilgilerinin Toplanması Hukuka Aykırıdır 06.02.2017
68 TTB Aile Hekimliği Kolu: Görevimiz Toplum Sağlığı; Telefon Nöbeti Değil! 03.02.2017
69 Özel Sağlık Kuruluşları Ücret Tarifeleri İçin Sağlık Bakanlığı Onayına Gerek Yok! 31.01.2017
70 Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük Çalıştayı İstanbul’da Yapıldı 27.01.2017
71 TTB Heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı İle Görüştü 26.01.2017
72 TTB Heyeti Sağlık Bakanı Akdağ İle Görüştü 26.01.2017
73 Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur 24.01.2017
74 Cinsel Saldırılara Karşı Tutum 23.01.2017
75 Çalıştay: Cinsel Saldırı Tutum Belgemizi Oluşturuyoruz 17.01.2017
76 İlan ve Reklam Vergisi Hakkında İBB yazısı 16.01.2017
77 Dr. Sıdıka Hikmet Erk'i Kaybettik 16.01.2017
78 Prof. Dr. Gürhan Fişek’i Kaybettik 16.01.2017
79 Felsefe Etkinlikleri 16: İnsan Hakları ve Neoliberalizm 13.01.2017
80 Türk Tabipleri Birliği Hekimliğin Sesidir! 10.01.2017
81 Aile Hekimlerine Hafta Sonu Sürprizi! 07.01.2017
82 Korkmuyoruz, Vazgeçmiyoruz 04.01.2017
83 Katliamlara Alışmayacağız! İnsanlık Kazanacak, Yaşam Kazanacak! 01.01.2017
84 Psikososyal Dayanışma Ağı İstanbul’dan Açıklama 01.01.2017
85 Aile Hekimlerine Yeni Birim Baskısı 28.12.2016
86 TTB, AHEF, Sendika ve Derneklerden Sağlık Bakanlığı'na Açık Çağrı 28.12.2016
87 İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu’ndan Ortak Panel Kararı 28.12.2016
88 Psikososyal Dayanışma Ağı'ndan Beşiktaş ve Kayseri Saldırılarından Etkilenenlere Psikososyal Destek Açıklaması 26.12.2016
89 İşyeri Hekimleri Meclisi 3. Toplantısını Gerçekleştirdi 26.12.2016
90 Barış Talebi Yargılanamaz 22.12.2016
91 Acı Kaybımız 22.12.2016
92 KHB Beyoğlu Genel Sekreterliği’ni Ziyaret 21.12.2016
93 TTB’den Rusya Tabipler Birliği’ne Taziye Mesajı 21.12.2016
94 İhraç Edilen Hekimlerin Özelde Çalışmasının Önünde Engel Yok 20.12.2016
95 Katliam Yüzünü Bu Kez Kayseri'de Gösterdi 19.12.2016
96 TTB HUV 2017 Katsayı Listesi Belirlendi 19.12.2016
97 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yeni Dönem Temsilcilerini Seçti 19.12.2016
98 Kayseri Katliamını Lanetliyoruz. Karanlığa Teslim Olmayacağız! 17.12.2016
99 İhraç Edilen Hekimler Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışabilirler 16.12.2016
100 Yeni Dönem Temsilci Seçimlerimiz Devam Ediyor 15.12.2016