# Başlık Yayınlanma Tarihi
51 Özel Sağlık Kuruluşları Ücret Tarifeleri İçin Sağlık Bakanlığı Onayına Gerek Yok! 31.01.2017
52 Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük Çalıştayı İstanbul’da Yapıldı 27.01.2017
53 TTB Heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı İle Görüştü 26.01.2017
54 TTB Heyeti Sağlık Bakanı Akdağ İle Görüştü 26.01.2017
55 Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur 24.01.2017
56 Cinsel Saldırılara Karşı Tutum 23.01.2017
57 Çalıştay: Cinsel Saldırı Tutum Belgemizi Oluşturuyoruz 17.01.2017
58 İlan ve Reklam Vergisi Hakkında İBB yazısı 16.01.2017
59 Dr. Sıdıka Hikmet Erk'i Kaybettik 16.01.2017
60 Prof. Dr. Gürhan Fişek’i Kaybettik 16.01.2017
61 Felsefe Etkinlikleri 16: İnsan Hakları ve Neoliberalizm 13.01.2017
62 Türk Tabipleri Birliği Hekimliğin Sesidir! 10.01.2017
63 Aile Hekimlerine Hafta Sonu Sürprizi! 07.01.2017
64 Korkmuyoruz, Vazgeçmiyoruz 04.01.2017
65 Katliamlara Alışmayacağız! İnsanlık Kazanacak, Yaşam Kazanacak! 01.01.2017
66 Psikososyal Dayanışma Ağı İstanbul’dan Açıklama 01.01.2017
67 Aile Hekimlerine Yeni Birim Baskısı 28.12.2016
68 TTB, AHEF, Sendika ve Derneklerden Sağlık Bakanlığı'na Açık Çağrı 28.12.2016
69 İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu’ndan Ortak Panel Kararı 28.12.2016
70 Psikososyal Dayanışma Ağı'ndan Beşiktaş ve Kayseri Saldırılarından Etkilenenlere Psikososyal Destek Açıklaması 26.12.2016
71 İşyeri Hekimleri Meclisi 3. Toplantısını Gerçekleştirdi 26.12.2016
72 Barış Talebi Yargılanamaz 22.12.2016
73 Acı Kaybımız 22.12.2016
74 KHB Beyoğlu Genel Sekreterliği’ni Ziyaret 21.12.2016
75 TTB’den Rusya Tabipler Birliği’ne Taziye Mesajı 21.12.2016
76 İhraç Edilen Hekimlerin Özelde Çalışmasının Önünde Engel Yok 20.12.2016
77 Katliam Yüzünü Bu Kez Kayseri'de Gösterdi 19.12.2016
78 TTB HUV 2017 Katsayı Listesi Belirlendi 19.12.2016
79 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yeni Dönem Temsilcilerini Seçti 19.12.2016
80 Kayseri Katliamını Lanetliyoruz. Karanlığa Teslim Olmayacağız! 17.12.2016
81 İhraç Edilen Hekimler Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışabilirler 16.12.2016
82 Yeni Dönem Temsilci Seçimlerimiz Devam Ediyor 15.12.2016
83 Sağlık Bilgilerimiz Korunmalıdır 15.12.2016
84 2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Belirlendi 15.12.2016
85 Sağlıkta Şiddeti Özendirici Yayınlara Karşı TTB’den Uyarı 14.12.2016
86 22. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İstanbul’da Yapıldı 14.12.2016
87 Kardeşlik Umudumuza Yönelen Bombalara Teslim Olmayacağız:
İnadına Barış, İnadına Demokrasi!
13.12.2016
88 TTB ve İstanbul Tabip Odası Heyeti Yaralıları Ziyaret Etti 11.12.2016
89 Öfkeliyiz, Yastayız! Katliamlara Alışarak Yaşamayacağız! 11.12.2016
90 Şimdi Cumhuriyet Zamanı. Cumhuriyet Okumak Dayanışmadır, Direniştir! 08.12.2016
91 Birinci Basamak Sağlık Örgütleri Toplantısı Yapıldı 08.12.2016
92 TTB Sürücü ve Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı Yapıldı 08.12.2016
93 Dr. Abüzer Meral’i Jurnalcilere Kurban Vermeyeceğiz 07.12.2016
94 Babamın Kanatları Tabip Odası Özel Gösterimi Yapıldı 07.12.2016
95 “Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik Sempozyumu”nun İlki Tabip Odası’nda Gerçekleşti 05.12.2016
96 TTB, DİSK, KESK Ve TMMOB’dan Aladağ Açıklaması 02.12.2016
97 İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu Toplandı 01.12.2016
98 TTB’den Küba Büyükelçiliği’ne Başsağlığı Mesajı 30.11.2016
99 Acımız Hep Taze, Yaramız Hala Kanıyor. Dr. Melike Erdem’i Unutturmayacağız! 30.11.2016
100 Toplum Sağlığı Merkezlerine Yeni Atanan Hekimler Sorunlarını Konuştu 30.11.2016