# Başlık Yayınlanma Tarihi
151 Muayenehane Ve Yanı Sıra Sgk İle Sözleşmeli Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Dikkatine 01.11.2011
152 İl Sağlık Müdürlüğünün 20.10.2011 Tarih Ve 292977 Sayılı Genel Yazısına Dava Açtık 27.10.2011
153 Muayenehanesi Olan Hekimlerin, Sgk İle Sözleşmesi Olan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Hakkı 26.10.2011
154 OHSAD Ve Sağlık Bakanlığı Arasında İmzalanan Mutabakat Metni Ve Olası Hak Kayıplarına İlişkin Bilgi Notu 23.10.2011
155 Muayenehanesi Olan Hekimlerin, SGK İle Sözleşmesi Olan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışmasının Önünde Hukuki Bir Engel Bulunmamaktadır 20.10.2011
156 Muayenehanelerle İlgili 3 Ağustos 2011 Tarihinde Yapılan Son Değişiklikler De Yargıya Taşındı 10.10.2011
157 “Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması Ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge” Yürürlüğe Girdi 23.09.2011
158 Aile Hekimliği Ödemeler Ve Sözleşme Yönetmeliği’ne İlişkin Değerlendirme 15.09.2011
159 Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Ve Hukuki Değerlendirme 07.09.2011
160 Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı 07.09.2011
161 Yeni “Tam Gün” Süreci İle İlgili, Yazılar Tebliğ Edilmeye Başlandı 07.09.2011
162 İşyeri Açma Harcı Ve Ruhsatı Yönünden 06.09.2011
163 Tam Gün İle İlgili Kanun Hükmünde Kararname Hakkında 26.08.2011
164 Hukuk Bürosuna Yöneltilen Sorular Işığında Ayakta Teşhis Ve Tedavi Merkezleri Ve Muayenehaneler 26.08.2011
165 3 Ağustosa Kadar Açılmış Muayenehaneler 20.08.2011
166 Aile Hekimlerine Önemli Duyuru “Gelir Vergisi Tevkifatı” 15.08.2011
167 Muayenehanelerle İlgili 3 Ağustos 2011 Tarihinde Yapılan Değişiklikler Ve Hukuki Değerlendirme 08.08.2011
168 Öğretim Üyelerine Ek Ödeme Yapılmaması Hukuka Aykırı Bulundu 01.08.2011
169 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Broşürü 29.07.2011
170 7 Nisan Yönetmeliğine Dava Açtık 25.07.2011
171 4 Ağustos Öncesi Son Hazırlıklar 22.07.2011
172 Mesai Saatleri Dışında Özelde Çalışması Nedeniyle Sabit Ödeme Dışında Ek Ödeme Alamayan Hekimler İçin Bilgi Notu 20.07.2011
173 Anayasa Mahkemesi, Kamudan Emekli Olmadan Ayrılanlar İçin Emekli İkramiyesi Yolunu Bir Kez Daha Açtı 18.07.2011
174 İşyeri Hekimliği Ücretlerinin Geri İstenmesiyle İlgili İtirazları Olumsuz Sonuçlanan Belediye Hekimlerine Önemli Duyuru 14.07.2011
175 Ankara Bölge İdare Mahkemesi; Eş Durumu Nedeniyle Atanma Talebini, “Stratejik Personel” Gerekçesiyle Reddeden İşlemin Hukuka Aykırı Olduğuna Karar Verdi 14.07.2011
176 Kamudan Özele, Özelden Kamuya Geçişlerde “60 Gün Önceden Bildirim Yükümlülüğü”Nün Yürütmesi Durduruldu 13.07.2011
177 Belediyelerde Hem Kurum Hekimi, Hem İşyeri Hekimi Olarak Görev Yapan Meslektaşlarımıza Önemli Ve Acil Duyuru 09.06.2011
178 6225 Sayılı Torba Yasa Ve Tıpta Uzmanlık Süreleri 03.06.2011
179 “Tam Gün” Gerekçesiyle Çalışma Belgesi İptal Edilen Öğretim Üyelerine Önemli Duyuru 02.06.2011
180 Döner Sermaye Paylarının Ödenmemesine Karşı Dava Açtık 26.05.2011
181 “Tam Gün” Gerekçesiyle Çalışma Belgesi İptal Edilen Öğretim Üyelerine Önemli Duyuru 26.05.2011
182 “Tam Gün” Gerekçesiyle Çalışma Belgesi İptal Edilen Hekimlere Duyuru 24.05.2011
183 Laboratuvar Ve Müesseselere Yapılan “Tam Gün” Tebligatları Hakkında 24.05.2011
184 Damga Vergisi İadesi İçin Dava Açmak İsteyen Aile Hekimlerine Bilgi Notu Ve Dava Dilekçesi Örneği 16.05.2011
185 Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı;Özel Hastanenin Hekimin İmzası Taklit Ederek Sözleşme Düzenleyip SGK’ya Verdiğini Tespit Etti 11.05.2011
186 Ankara İdare Mahkemesi; Sağlik Bakanliği’nin “Tabip Odasi’na Evrak Vermeme” Yolundaki “Hukuki Görüşünü” İptal Etti 11.05.2011
187 Döner Sermaye Kesintisi Yapmak Üzere“Beyan Ve Taahhütname” Belgesini Doldurmaları İstenen Hekimlere Acil Duyuru 18.04.2011
188 Meslek Örgütünün Etkinliklerine Katılmak “Suç” Mudur? Bu Nedenle Hukuki Bir Yaptırım Uygulanabilir Mi? 13.04.2011
189 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik 10.04.2011
190 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte 7 Nisanda Yapılan Değişiklikler ve Değerlendime 07.04.2011
191 Muayenehanelerde Kişisel Sağlık Kayıtlarının Bildirimi Ve Sağlık Personeli Yönünden Yürütmeyi Durdurma 06.04.2011
192 Muayenehane Yönetmeliğinde Bir Yürütmeyi Durdurma Kararı Daha! 05.04.2011
193 Halihazırda Aile Hekimliği Yapan Dolayısıyla Zaten Belli Sayıda Hastaya Bakan Aile Hekimlerine Yeni Hasta “Zimmetleme”/ “Emanet Etme” Uygulaması Hakkında 04.04.2011
194 Döner Sermaye Kesintisi Yapılacağı Bildirilen Hekimlere Acil Ve Önemli Duyuru 01.04.2011
195 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e İlişkin Hukuki Değerlendirme 31.03.2011
196 “Tam Gün”le İlgili, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tebligatlarına İlişkin Genişletilmiş Dilekçe Örnekleri 31.03.2011
197 “Tam Gün”le İlgili, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tebligatlarına İlişkin Dilekçe Örnekleri 30.03.2011
198 “Tam Gün”le İlgili, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Yazılar Tebliğ Edilmeye Başlandı 28.03.2011
199 Aile Hekimliği Sözlesmelerinde Damga Vergisi Hakkında Duyuru 25.03.2011
200 TSM,112 ve AÇSAP' larda Çalışan Hekimler İçin Acil ve Önemli Duyuru 24.03.2011