# Başlık Yayınlanma Tarihi
51 Avuçiçi Kimlik Taramaya Yürütmeyi Durdurma 31.10.2014
52 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 15.10.2014 Tarihli ve “Muayenehaneler Hakkında” Konulu “Duyurusu” Hakkında 29.10.2014
53 Sağlık Net 2 Neler Oluyor? 27.10.2014
54 Damga Vergisi Kesintisinin Kısmen İade Edilmesi Sebebiyle Dava Açan Aile Hekimlerine Önemli Duyuru 30.09.2014
55 “Hekime Şiddet” e Ceza! 10.09.2014
56 Önemli Duyuru Aile Hekimlerinden Haksız Olarak Kesilen Ve Kısmen İade Edilen Damga Vergisine Karşı Dava Açmak İçin Son Günler 01.09.2014
57 20 Ağustos 2014 İtibarıyla Muayenehanelerden İstenecek Belgeler 25.08.2014
58 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te Muayenehanelerin Fiziki Koşullarına İlişkin Düzenlemeler Açılan Davalar Mahkeme Kararları Güncel Durum 22.08.2014
59 Danıştay Karar Verdi; Muayenehane Açmak İçin Şart Koşulan Depreme Dayanıklılık Raporu Ve Yangına Uygunluk Belgesi Artık İstenemeyecek 20.08.2014
60 Birden Çok Yerde Çalışan Hekimin, Herbiri İçin Ayrı Ayrı Sigorta Yaptırması Gerekmeyecek! 07.08.2014
61 Aile Hekimlerinin Dikkatine 29 Nisan Eylemi İçin Savunma Dilekçesi Örneği 06.08.2014
62 4 Aralık Eylemi Nedeniyle Aile Hekimlerine Verilen İhtar Puanları ve Yapılacak İşlemler 14.07.2014
63 Aile Hekimlerine Getirilen Nöbet Uygulaması Çerçevesinde Oluşturulan Nöbet Listelerine İlişkin Bilgi Notu 22.05.2014
64 Sorularla Aile Hekimliği Acil Nöbet Rehberi 20.05.2014
65 Damga Vergisi Kesintileri İade Ediliyor 28.04.2014
66 Sağlık Bakanlığı Öğretim Üyelerinin Mevcut Çalışma Biçimlerinin Anayasa Mahkemesince Esas Hakkında Karar Verilinceye Veya Yeni Bir Kanuni Düzenleme Yapılıncaya Kadar Aynı Şekilde Devam Edeceğini Açıkladı 18.04.2014
67 Aile Hekimlerine Getirilen Nöbet Uygulaması Çerçevesinde Acil Olarak Doldurulması İstenen Formlar Hakkında Bilgi Notu 17.04.2014
68 Anayasa Mahkemesi Kararının Üniversite Öğretim Üyeleri İçin Somut Sonuçları Neler? 16.04.2014
69 “Hekime Şiddet”te 3 Ceza Kararı Daha 11.04.2014
70 Torba Yasa’nın İki Maddesi Hakkında Yürütmenin Durdurulması Kararı Verildi 09.04.2014
71 4 Aralık 2013 Tarihinde Aile Hekimleri Tarafından Yapılan Eyleme İlişkin Savunma Dilekçesi Örneği 13.03.2014
72 “Sağlık Personelinin Öğle Yemek Tatili” Başlıklı Genelge Hakkında Bilgi Notu 14.02.2014
73 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Gereğince Muayenehanelerin Tabi Olduğu Düzenlemeler Nelerdir? 09.01.2014
74 2 Şiddet Davasında 3 Mahkumiyet 09.12.2013
75 Sağlık Torba Tasarısında; Hekimler, Tıp Öğrencileri, Tıp Fakülteleri Ve Eğitim Araştırma Hastaneleri İle İlgili Maddeler 25.11.2013
76 Sağlık Net.2 Güncel Durum 22.11.2013
77 650 Sayılı KHK’dan Sonra Hekimlere Yapılan “Tam Gün Çalışma Zorunluluğu” Konulu Tebligatlar Hukuka Aykırı Bulundu 05.11.2013
78 Sağlık Net.2 Tarihçesi!!! Hukuka Aykırılıklarla Dolu Süreç Hakkında Kısa Bir Hatırlatma 29.09.2013
79 Biyokimya Uzmanı Hekimin Acil Servis Nöbetine Dahil Edilmesi Hukuka Aykırı Bulundu 25.09.2013
80 Aile Hekimliği Sözleşmelerinin, Damga Vergisinden Muaf Olduğu Açıkça Düzenlendi. Peki Önceki Dönemde Yapılan Kesintiler Ne Olacak? 01.09.2013
81 Sağlık Net.2 Yürürlülük 31.07.2013
82 Yapılan Son Değişiklikler Aile Hekimlerinin Başka Sağlık Kuruluşlarında Nöbet Tutmasını Olağan Hale Getiriyor! 23.07.2013
83 Aile Hekimlerinin Yıllık İzin Hakkının, “Yerine Hekim Bulma Zorunluluğu” Getirilerek Sınırlandırılması, İdare Mahkemesi Tarafından da Hukuka Aykırı Bulundu 22.07.2013
84 “Hekime Şiddet”te 3 Karar 3 Ceza 19.07.2013
85 "Hekime Şiddet"e 15 Ay 12 Gün Hapis Cezası 03.07.2013
86 Önemli : Sağlık Net2 İle İlgili Gönderilen Yazılar İçin Dilekçe Örneği 24.06.2013
87 “Hekime Şiddet”e İki Ceza 08.05.2013
88 Hekime Şiddet"e Bir Ceza Daha 01.05.2013
89 Aile Hekimlerinden Geçmişe Dönük Kira Bedeli İstenmesi Hakkında Hukuki Değerlendirme 22.04.2013
90 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Gereğince Sekreter, Hemşire vb En Az 1, En Çok 49 Kişi İstihdam Eden Sağlık Birimleri Tarafından Yerine Getirilmesi Zorunlu Düzenlemeler 15.04.2013
91 Meslek Örgütünün “GöREV” Çağrısına Katılmak “Suç” mudur? Bu Nedenle Hukuki Bir Yaptırım Uygulanabilir mi? 14.04.2013
92 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yürürlülük 27.03.2013
93 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Uyarınca İvedilikle Yapılması Gereken İşlemler 27.03.2013
94 Muayenehanesinin Yanı Sıra Sgk İle Sözleşmeli Özel Sağlık Kuruluşunda Çalışan Hekimlere Getirilen Çalışma “Yasağı”Ndan Sonra, Hekimin Medula Sisteminden Düşürülmesi İşlemi De Hukuka Aykırı Bulundu 27.02.2013
95 “Defin Nöbeti”nde Son Durum!!! 20.02.2013
96 25.01.2013 Tarihli Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Hakkında Hukuki Değerlendirme 18.02.2013
97 Silivri Devlet Hastanesi’nin Dere Yatağının Yanına İnşa Edilmesinde Ve Büyük Sel Felaketinde Sular Altında Kalmasında Kimse Kusurlu Değilmiş! Dosya AİHM’de 07.02.2013
98 Dr. Melike Erdem’in İntiharıyla İlgili Olarak Cumhuriyet Savcılığı’na Yapılan Suç Duyurusu 14.01.2013
99 Yabancı Uyruklu Asistan Hekimler Ücretten Ve Hertürlü Sosyal Hak Ve Güvenceden Yoksun “Ucuz İşgücü” Olarak Hizmet Sunuyor! 28.12.2012
100 Sağlık NET2 Dayanak ve/veya İlgili Hukuki Düzenlemeler 24.12.2012