# Başlık Yayınlanma Tarihi
1 Tıbbi Atık Beyannameleri İçin Son Gün 21 Nisan 11.04.2017
2 E-Nabız Tebligatlarına Karşı İtiraz Dilekçesi 27.02.2017
3 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Hakkında Bilgi Notu 10.02.2017
4 OHAL Kapsamında Kapatılan Özel Sağlık Kuruluşu Ve Tıp Fakültelerinde Görev Yapan Hekimlere Ve Öğretim Üyelerine Önemli Duyuru 26.09.2016
5 Ohal Kapsamında Kapatılan Üniversitelerde Eğitim Gören Asistan Hekimlere Acil Ve Önemli Duyuru 07.09.2016
6 Uzman Hekimlerin Sürücü Adaylarının İlk Muayenesini Yapma ve Rapor Düzenleme Yetkilerini Kısıtlayan Yönetmelik Hakkında Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verildi 01.08.2016
7 Eş Durumu Mazeretinin Kabul Edilmemesi Nedeniyle Açtığımız Davada Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verildi 27.06.2016
8 Aile Hekimlerine Yönelik Olağan Dışı Denetimler Hakkında Bilgi Notu 24.05.2016
9 HSM Nöbetlerine İlişkin Bilgi Notu 12.04.2016
10 Cumartesi Nöbeti Davaları İçin Duyuru 25.01.2016
11 Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi’nin 14.8. Maddesini Yargıya Taşıdık 20.01.2016
12 Özel Hastanelerde Hekimler Aleyhine Çalışma Hakkını İhlal Eden Yönetmelik Hükümlerinin Yürütmesi Durduruldu 15.11.2015
13 Doktorlar Taşeronluğa Zorlanamaz 15.11.2015
14 Medula Kılavuzu’nun Acil Branşında Çalışmayı Kısıtlayan Maddesinin Yürütmesi Durduruldu 15.10.2015
15 13 Mart İş Bırakma Eylemine Katılan Aile Hekimleri İçin İtiraz Dilekçesi Örneği 13.10.2015
16 13 Mart İş Bırakma Eylemine Katılan, Kamu Hastanelerinde Ve Üniversitelerde Çalışan Hekimler İçin İtiraz Dilekçesi Örneği 13.10.2015
17 15 Şubat 2008 Tarihinde Yürürlüğe Giren Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik Davası Nihayet Bitti 30.09.2015
18 Acil Tıp Asistanları Dışındaki Asistan Hekimlerin “Acil Servis Nöbeti” Tutmaya Zorlanması Yine Hukuka Aykırı Bulundu 06.08.2015
19 13 Mart G(Ö)REV Eylemi İçin Savunma Dilekçesi Örneği 04.06.2015
20 Özel Hastanelerin Muayene Ve Kontrol Birimi Açmasına Yargı Dur Dedi 04.06.2015
21 Aile Hekimleri Sigorta Primlerinin Yarısını Geri Alabilecek 03.06.2015
22 1 Haziran’da Yas Tutmak, Can Güvenliği İstemek Suç Değil Haktır 01.06.2015
23 Aile Hekimleri Sigorta Primlerinin Yarısını Geri Alabilecek 29.05.2015
24 Ücretli Çalışan Hekimler İçin Yeni Dönem! Özel Sağlık Kuruluşu Hekimden “Hizmet Satın Alıyormuş” Gibi Yapacak 27.05.2015
25 Hekim Muayenehanelerinden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İstenmeyecek! 05.05.2015
26 “Aile Hekimliği Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliği’nde” 16 Nisan 2015 Tarihinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgi Notu 24.04.2015
27 Sağlık-net 2 ve E-nabız Tebligatlarına Karşı İtiraz Dilekçeleri 23.04.2015
28 “Eş Durumu” Atamalarında Değişen Bir Şey Yok! 20.04.2015
29 Kişisel Sağlık Verilerini Bildirebilmek İçin Hastaların Açık Rızalarının Alınması Zorunludur 19.04.2015
30 “İtfaiye Uygunluk Raporu”!? 13.04.2015
31 Cumartesi Nöbetleri Nedeniyle İhtar Puanı Verilen Aile Hekimleri İçin İtiraz Dilekçesi 02.04.2015
32 Tıp Fakültesinden Mezun Olup, Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Atanan Ve Göreve Hiç Başlamayan Hekimler “Müstafi” Midir? 11.03.2015
33 Muayenehanelerden İstenen “İtfaiye Uygunluk Raporu” Hakkında Bilgi Notu 08.03.2015
34 Aile Hekimleri İçin Savunma Dilekçesi 24.02.2015
35 Muayenehanelere Yapılan Engelliler/Erişilebilirlik Konulu Tebligatlar İçin İtiraz Dilekçesi 16.02.2015
36 Aile Hekimlerinin Sigorta Priminin Yarısını Sağlık Bakanlığı Ödeyecek 12.02.2015
37 Muayenehaneler “Umuma Açık Yerler” Midir? “Engellilerin Erişebilirliğine Uygun Duruma Getirilmesi” İstenebilir Mi? Dayanak Olarak Gösterilen Düzenlemeler Ve Gelinen Nokta 23.01.2015
38 İkametgahlarında Muayenehane Açılışı Yapan Hekimlerin Pos Cihazı Bulundurma Zorunluluğu Var Mı? 31.12.2014
39 Tıbbi Atık Hakkında En Sık Sorulan Sorular? 27.12.2014
40 Mesleğini Üniversite Dışında da İcra Eden Öğretim Üyelerinin Dikkatine 25.12.2014
41 Tıbbi Atıkları Toplamak, Taşımak Ve Bertaraf Etmek Artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yerine Getirilecek 25.12.2014
42 Aile Sağlığı Merkezlerinde Nöbet Uygulaması ve İtiraz Dilekçesi 25.12.2014
43 Aile Hekimleri Cumartesi Günleri ASM 'lere Gitmeli mi? 22.12.2014
44 ASM Nöbet Listesi Tebliğ Edilmeye Çalışılan Aile Hekimlerinin Dikkatine 22.12.2014
45 Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde Yürütmeyi Durdurma 15.12.2014
46 Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğinde Yürütmeyi Durdurma 15.12.2014
47 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’ndan, Aile Hekimlerine Bir Angarya Daha! Cumartesi Nöbeti… 12.12.2014
48 Aile Hekimlerinin Dikkatine 29 Nisan Eylemi İçin İtiraz Dilekçesi Örneği 28.11.2014
49 Hekime Şiddet’e Yine Ceza 27.11.2014
50 Acil Tıp Asistanları Dışındaki Asistan Hekimlerin “Acil Servis Nöbeti” Tutmaya Zorlanması Hukuka Aykırı Bulundu 20.11.2014