Emekli Hekimler Sorunlarını Konuştu

Emekli hekimlerin sorunları ve bunların çözümüne yönelik önerilerin tartışıldığı toplantı, yüksek bir emekli hekim katılımıyla 21 Ocak 2014 Salı günü İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı.

Toplantının açılış konuşması Başkanımız Prof. Dr. M. Taner GÖREN tarafından yapıldı. 

Dr. GÖREN, başta emekli maaşlarının düşüklüğü olmak üzere, hekimlerimizin çalışma hayatları sona erdiğinde birçok sorunlarla karşılaştığını, bu sorunların çözümü için bunu yaşayan hekimlerimizin görev alacağı ve çözüm yollarının birlikte değerlendirilerek hayata geçirileceği bir Emekli Hekimler Kolu faaliyetinin Türk Tabipleri Birliği tarafından hayata geçirileceğini, bu noktada İstanbul Tabip Odası olarak da bir Emekli Hekim Komisyonu çalışmasının başlatılacağını belirterek tüm hekimlerimizi komisyon çalışmasına katılmaya davet etti.

Daha sonra söz alan Dr. Erdinç KÖKSAL, 2004 yılında İstanbul Tabip Odası’nda Emekli Hekimler Komisyonu oluşturulduğunu, azımsanmayacak çalışmalar yapıldığını, yürütülen etkinlikler sonucunda 65 yaş üstündeki hekimlerin çalışmalarını engelleyen yasal düzenlemenin kaldırıldığını ifade ederek, bu dönemde yapılan anket çalışmasına katılan emekli hekimlerimizin yanıtlarından örnekler verdi ve sorunların çözümünü kimseden beklemeden harekete geçmek gerektiğini, bu yüksek katılımın, yürütülecek çalışmalar için umut verdiğini belirtti.

Ardından söz alan emekli hekimler,
-    Toplumda yer alan yargının tersine emekli hekim maaşlarının oldukça düşük olduğunu, 900 TL emekli maaşı alan hekimlerin dahi bulunduğunu, özellikle hakimlik gibi diğer meslek gruplarıyla kıyaslandığında bunun daha acı bir şekilde ortaya çıktığını, buna ilişkin imza kampanyaları, mektup gönderimi vb. gerekli girişimlerin yapılması gerektiğini,
-    Önemli sorunlardan birinin de çalışamayan ve kimsesi olmayan hekimlerimizin bundan sonraki hayatlarını devam ettirebilecekleri bir huzur evi/dinlenme evi gerekliğinin hayati olduğunu,
-    Bununla birlikte, hekimlerin mesleki çalışmalarının dışındaki sosyal hayatlarında bir araya gelebilecekleri lokal türü yerlere ihtiyaç olduğunu,
-    Mesleğe başladıkları andan itibaren insan sağlığı ile uğraştıkları, hizmet ettikleri, ancak emekli olduktan sonra ortaya çıkan sağlık sorunlarının giderilmesi noktasında bir kendilerine bir kolaylık sağlanmadığını, bunca yıllık hizmetleri karşılığında sıralarda bekleyerek hizmet almak zorunda kaldıklarını, oysa mesleki etik gereği meslektaşlarından daha anlayışlı bir yaklaşım beklerken, genç meslektaşlarından genellikle bunu göremedikleri, hatta emekli hekim olduklarını bildikleri halde azar dahi işittiklerini, buna ilişkin yasal düzenlemelerin dışında tıp fakültelerindeki eğitimde tıbbi etik ve deontolojinin ders olarak okutulması/ağırlığının arttırılması gerektiğini,
İfade ettiler.

Toplantının sonunda İstanbul Tabip Odası Emekli Hekim Komisyonu oluşturuldu ve 30 Ocak Perşembe günü saat 16:00 da Kadıköy büromuzda komisyon toplantısı yapma kararı alındı.