Emekli Hekim Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

21 Ocak 2014 Salı günü geniş katılımlı bir toplantı sonrasında belirlenen Emekli Hekimler Komisyonumuz ilk toplantısını, 30 Ocak 2014 tarihinde Kadıköy Büromuzda gerçekleştirdi. Toplantıda öncelikle 2003 yılında başlatılan çalışmaların bir özeti Dr. Erdinç Köksal tarafından sunuldu ve aradan geçen 10 yıllık süreçte yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde 10 yıllık süre sonunda emekli hekimlerin sorunlarının daha da ağırlaştığı, maaşların yetersiz ve adaletsiz olduğu, hekimlerin emeklilik dönemlerinde hizmet ve destek alacağı sosyal merkezlerden yoksun olduğu dile getirildi ve aşağıdaki öneriler ortaya kondu:

•         Emekli hekim aylıklarının yetersizliğine dikkat çekmek üzere etkinlikler gerçekleştirilmeli, basında ve kamuoyunda gündem yaratabilmek üzere bir basın çalışması yapılmalıdır.

•         Emekli hekimlerin sağlık hizmetlerinden  ücretsiz yararlandırılması yönünde çalışma yürütülmelidir.

•         Hekimlerin emeklilik dönemlerinde destek alabileceği sosyal merkezler kurulabilmesi konusunda çeşitli vakıf ve derneklere başvurular yapılmalı, mevcut huzurevlerinden kontenjan talep edilmeli, Eczacı ve Dişhekimleri Odalarıyla da (bu alanlarda görev yapan emekliler de benzer sorunları yaşadığından) ortak çalışma yürütülmelidir.

•         Türkiye genelinde emekli hekimlerin iletişim bilgilerinin toplanacağı bir çalışma merkezi olarak yürütülmeli, emekli hekimlerin aranması, ziyaret edilmesi yönünde çalışma yapılmalıdır.

•         Emekli hekimlerin sorunlarına dikkat çekmek, çözüm taleplerimizi iletmek üzere hekim kökenli milletvekilleriyle temasa geçilmelidir.