14 MART 2017 TIP BİLİM - TIP HİZMET ÖDÜLÜ SONUÇLARI


JÜRİ ÜYELERİ

Prof. Dr. Vedat Hamuryudan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. İç Hastalıkları AD

Prof. Dr. Lütfi Telci - İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

Prof. Dr. Berrak Yeğen - Marmara.Üniversitesi Tıp Fak. Fizyoloji AD

Prof. Dr. Süleyman Özyalçın – Serbest Hekim

Prof. Dr. Tanju Atamer – Serbest Hekim

Prof. Dr. Ahmet Şahin – Acıbadem Sağlık Grubu

Doç. Dr. Acar Aren – İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği


14 MART 2017 TIP BİLİM - TIP HİZMET ÖDÜLÜ

TIP HİZMET ÖDÜLÜ

Bir bilim dalı veya araştırma merkezinin kurulmasına öncülük eden, bu dallarda ekol yaratan ve kişilerin yetişmesini sağlayan, sağlık alanında yeni bir metodolojinin uygulama ve yaygınlaştırılmasına öncülük eden, toplum sağlığı açısından önem taşıyan sorunların çözümü için sürekli ve yaygın bir çaba gösterenlere verilir.

TIP BİLİM ÖDÜLÜ

Bilime orijinal katkısı olan ve/veya kendi bilim dalında sürekli olarak bilimsel çalışmalar üreten ve sürdüren kişiye verilir.

ADAYLIK

Tıp fakültesi dekanlıkları ve fakülte yönetim kurulları, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastane Birlikleri, Eğitim Hastanesi Başhekimlikleri, uzmanlık dernekleri, TÜBİTAK, TÜBA, Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları; T.C. vatandaşı ve tıbbi deontolojiye saygılı hekimler arasından aday gösterilebilir.

Şahsın kendisi adaylık başvurusunda bulunamaz.

Daha önce aynı ödülü almış olanlar aday gösterilemezler.

Adaylık için son başvuru tarihi  17 Şubat 2017 Cuma günüdür.

 

JÜRİ ÇALIŞMA ESASLARI

Jüri ilk toplantısında kendi içinden bir başkan ve rapor yazıcı seçer.
Ödül gizli oy, açık sayım ve çoğunluk esasına göre belirlenir.
Üyeler çekimser kalamazlar. 
Jüri kararını gerekçeli olarak bildirir.

ÖDÜLLERİN VERİLMESİ

Ödül, “Anı Plaketi” ve “Ödül Belgesi”nden oluşur ve 14 Mart Tıp Bayramı / 2017 döneminde “14 Mart Tıp Haftası” Ödül Töreninde verilir.

İstanbul dışından gelecek ödül sahiplerinin ulaşım giderleri İstanbul Tabip Odası tarafından karşılanır.

JÜRİ ÜYELERİ

  • Prof. Dr. Vedat Hamuryudan – İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. İç Hastalıkları AD
  • Prof. Dr. Lütfi Telci - İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon  AD
  • Prof. Dr. Berrak Yeğen  - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD
  • Prof. Dr. Süleyman Özyalçın –Serbest Hekim
  • Prof. Dr. Tanju Atamer –Serbest Hekim
  • Prof. Dr. Ahmet Şahin  – Acıbadem Sağlık Grubu
  • Doç. Dr. Acar Aren – İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 


Önceki Yıllarda İstanbul Tabip Odası 14 Mart Tıp Bilim Ve Hizmet Ödülü Alanlar

2016 TIP BİLİM ÖDÜLÜ
PROF.DR. İSMAİL CİNEL


2016 TIP BİLİM TEŞVİK ÖDÜLÜ
DOÇ.DR. GÜLEN HATEMİ


2016 TIP HİZMET ÖDÜLÜ
PROF.DR. ŞAHİKA YÜKSEL


2015 TIP BİLİM ÖDÜLÜ
PROF.DR. MEHMET ŞÜKRÜ SEVER

2015 TIP HİZMET ÖDÜLÜ
PROF.DR. İSMAİL MEHMET EDİP AKTİN

2014 TIP BİLİM ÖDÜLÜ
PROF. DR. İLKE SİPAHİ

2014 TIP HİZMET ÖDÜLÜ
PROF. DR. ABİDİN KAYSERİLİOĞLU

2013 TIP BİLİM ÖDÜLÜ
PROF. DR. YEŞİM ERBİL

2013 TIP HİZMET ÖDÜLÜ
PROF. DR. ENGİN BERMEK

2012 TIP BİLİM ÖDÜLÜ
PROF. DR. AHMET GÜL

2012 TIP HİZMET ÖDÜLÜ
PROF. DR. SERDAR ERDİNE

2012 ONURSAL HİZMET ÖDÜLÜ
PROF. DR. SAMAN BELGERDEN

2011 TIP BİLİM ÖDÜLÜ
PROF. DR. MEHMET ÖZAYDIN

2011 TIP HİZMET ÖDÜLÜ
PROF. DR. TANIL KOCAGÖZ

2010 TIP BİLİM ÖDÜLÜ
PROF. DR. HÜSEYİN OFLAZ

2010 TIP HİZMET ÖDÜLÜ
PROF. DR. SELÇUK APAK

2009 TIP BİLİM ÖDÜLÜ
PROF. DR. MURAT EMRE

2008 TIP BİLİM ÖDÜLÜ
PROF. HASAN YAZICI

2008 TIP HİZMET ÖDÜLÜ
PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN

2007 TIP BİLİM ÖDÜLÜ
PROF. DR. RAFİ HANER DİRESKENELİ

2007 TIP HİZMET ÖDÜLÜ
PROF. DR. M. ORHAN ÖZTÜRK

2007 TIP BİLİM TEŞVİK ÖDÜLÜ
DR. İHSAN SOLAROĞLU

2006 TIP BİLİM ÖDÜLÜ
PROF. DR. Z.EMEL EKŞİOĞLU DEMİRALP

2006 TIP HİZMET ÖDÜLÜ
DR. FÜSUN SAYEK

2005 TIP BİLİM ÖDÜLÜ
PROF. DR. LEVENT TÜRKERİ

2005 TIP HİZMET ÖDÜLÜ
PROF. DR. HALİT ZİYA KONURALP

2005 TIP HİZMET JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
PROF. DR. VELİ LÖK

2001 TIP HİZMET ÖDÜLÜ
PROF. DR. TALİA BALİ AYKAN

2001 TIP BİLİM ÖDÜLÜ
PROF. DR. KAZIM TÜRKER

2000 TIP BİLİM ÖDÜLÜ
PROF. ŞULE OKTAY

2000 TIP HİZMET ÖDÜLÜ

PROF. DR. DİNÇER FIRAT

1999 TIP BİLİM ÖDÜLÜ
PROF. DR. CUMHUR ERTEKİN VE PROF. DR. NEFİSE BARLAS ULUSOY

İstanbul Tabip Odası Tıp Bilim Ve Hizmet Ödülleri Aday Öneri Formu İçin Tıklayınız