sevinc ozguner

Amaç:
23 Mayıs 1980 tarihinde Mecidiyeköy'deki evinde demokrasi düşmanı katiller tarafından öldürülen barış ve demokrasi savaşçısı TTB Merkez Konseyi üyesi Dişhekimi Sevinç Özgüner’in anısını yaşatmak, insan hakları, barış ve demokrasi alanında çalışma yapanları onurlandırmak ve bu alanlarda yapılacak yeni çalışmaları teşvik etmektir.

Katılım Kuralları:

 1. İnsan hakları, barış ve demokrasi alanında çalışmaları olan tüm kişi ve tüzel kişiler katılabilir.
 2. Kişi ya da tüzel kişilerin kendisi adaylık başvurusunda bulunamaz. Adaylar gerekçeli olarak sivil toplum örgütleri, meslek odaları, sendikalar ve dernekler tarafından önerilir. Kurumlar birden fazla aday gösterebilirler. Daha önce aynı ödülü almış olanlar aday gösterilemezler.
 3. Kurum ve kuruluşlar önerdikleri kişi ya da tüzel kişilerle ilgili kimlik ve iletişim bilgilerini, genel çalışmalarını, insan hakları barış ve demokrasi ile ilgili çalışmalarının neler olduğunu ve ödüle aday gösterilmesinin gerekçesini en geç 17 ŞUBAT 2017 CUMA gününe kadar İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na bildirir.
 4. Ödül bir ya da daha çok gerçek ya da tüzel kişiye verilebileceği gibi, ödülün amacına uygun aday öneri ve başvurusu olmadığı takdirde verilmez.
 5. Jüri:
   • Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu / DİSK
   • Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu / KESK
   • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği / TMMOB
   • İnsan Hakları Derneği / İHD
   • İstanbul Diş hekimleri Odası / İDO
   • Türkiye İnsan Hakları Vakfı / TİHV
   • İstanbul Tabip Odası / İTO
   • İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu üyelerinden oluşur.
 1. Jüri, aday önerilerini inceledikten sonra kararını en geç 3 Mart 2017 tarihinde gerekçeli olarak açıklar. Kararda oy çokluğu esas alınır. Jüri üyeleri gerekli görürse adaylarla ilgili öneren kurumlardan ek bilgiler isteyebilir. Jüri sekretaryasını İstanbul Tabip Odası yürütür.
 2. Ödül, “Anı Plaketi” ve “Ödül Belgesi”nden oluşur ve 14 Mart Tıp Haftası Ödül Töreninde açıklanıp, ödül Dt. Sevinç Özgüner’in ölüm yıldönümünde yapılan etkinlikle sahibine takdim edilir.
 3. İstanbul dışından gelecek ödül sahiplerinin ulaşım giderleri İstanbul Tabip Odası tarafından karşılanır.

Aday Formu için Tıklayınız

DİŞHEKİMİ SEVİNÇ ÖZGÜNER / 1928 - 1980

1928 yılında Tarsus’ta doğdu.

1946 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Tıp Fakültesi sınavını kazanan Sevinç Özgüner Üniversitenin ilk yıllarından başlayarak ülke sorunları ile aktif olarak ilgilenmeye başladı.

1948’de İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneğine katılarak yöneticilik yaptı. Bu dönemde,

- Üniversitenin paralı olmasına karşı başlatılan kampanyada, 
- Nazım Hikmet’e özgürlük kampanyasında, 
- Kore’ye asker gönderilmesine karşı başlatılan kampanyada aktif mücadele yürüttü. Bu kampanyalar nedeniyle sık sık tutuklandı.
“1951 Tevkifatında” yeniden tutuklandı ve 2 yıl sonra serbest bırakıldı.
1957’de bu defa İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başladı.
1960 Nisan olaylarında Üniversiteli gençlerin yanında yerini aldı.
27 mayıs sonrası önce Türkiye İşçi Partisinde çalıştı. Sonra Türk Solu ve Demokratik Devrim dergilerinde çalıştı. 
1980’li yılların başlangıcında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinde Dr. Erdal Atabek başkanlığındaki yönetimde görev yaptığı sırada, o dönemde hızla büyüyen faşist terörün boy hedeflerinden biri oldu.

Barış ve Demokrasi Savaşçısı bu örnek insan 1980 yılının 23 Mayısının ilk saatlerinde eşi Vecdi Özgüner ile birlikte evlerine yapılan saldırı sonucu barış ve demokrasi düşmanlarınca kurşun yağmuruna tutuldular. Eşi ağır yaralandı. Sevinç Özgüner ise arkasında onurlu bir yaşam ve onun yolundan giden pekçok insan bırakarak aramızdan ayrıldı.

 DİŞHEKİMİ SEVİNÇ ÖZGÜNER İNSAN HAKLARI, BARIŞ VE DEMOKRASİ ÖDÜLLERİ

2013    ROBOSKİLİ AİLELER ADINA FERHAT ENCÜ  / HALİL SAVDA

2012    BERFO ANA

2011    DR. NAKİ BULUT / ŞERZAN KURT’UN AİLESİ

2010    ÇOCUKLAR İÇİN ADALET ÇAĞIRICILARI ADINA ARİF AKKAYA

2009     ENGİN ÇEBER / EMİNE ARSLAN – DESA İşçisi

2008     TUZLA TERSANE İŞÇİLERİ / PEYRUZHAN ALTOĞ / Barış Anneleri İnisiyatifi

2007     RAKEL DİNK

2006     ECE TEMELKURAN

2005     NİMET TANRIKULU

2004     FİLİSTİN HALKI

2003     CEZAEVİ HEKİMLERİ:
Dr. Haluk Özkut - Adana E Tipi Cezaevi Hekimi 
Dr. Ferit Biçen - Tekirdağ F Tipi Cezaevi Hekimi, 
Dr. Levent Aydemir - Paşakapası Cezaevi Hekimi, 
Dr. Ertan Ersel - Muğla E Tipi Cezaevi Hekimi, 
Dr. Muharrem Tatlısevim - Kartal Cezaevi Hekimi
TTB MUAYENE VE İNSAN HAKLARI KOMİSYONLARI ÇALIŞANLARI
ADNAN EKİNCİ, MURAT ÇELİKKAN VE YILDIRIM TÜRKER / Radikal
CAN DÜNDAR / Milliyet

2002     VERİLMEDİ

2001     PROF. DR. MEHMET BEKAROĞLU

2000     İZMİR TABİP ODASI MUAYENE VE RAPOR KOMİSYONU ÜYELERİ:
Dr. Alp Ayan, Dr. Veli Kök, Dr. Zeki Uzun
PROF.DR. ŞEBNEM KORURU FİNCANCI

1999     DR. CUMHUR AKPINAR

1998     MAHMUT KONUK

1997     İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

1996     FADİME GÖKTEPE

1995     DR. MAHMUT ORTAKAYA

1994     SİVAS’TA YAKILAN “37 GÜZEL İNSAN”

1993     EMİL GALİP SANDALCI

1992     İNSAN HAKLARI VAKFI

1991     NERMİN ALKAR

1990    VERİLMEDİ

1989     VERİLMEDİ

1988     VERİLMEDİ

1987     VERİLMEDİ

1986     DR. ERDAL ATABEK