Amaç:

Türkiye’de halk sağlığına önemli katkılarda bulunmuş olan Prof. Dr. Nusret Fişek anısını yaşatmak ve İstanbul’da Temel Sağlık Hizmetleri alanında önemli katkıları olan, iz bırakan çalışmalar yapan gerçek ya da tüzel kişi ya da kişileri ödüllendirerek halk sağlığının gelişmesine katkıda bulunmaktır. 

Katılım kuralları:

1.    Temel Sağlık Hizmetleri alanında çalışan bir ya da birden fazla gerçek ya da tüzel kişiler aday olabilirler.

2.    Adaylar çalışmalarını kapsayan bir dosya (5 nüsha) ile başvurabilir. Dosyalar elektronik ortamda düzenlenerek CD olarak da sunulabilir. Ancak, jüri gerekli gördüğünde adaylardan ek bilgi isteyebilir.

3.     Jüri üyeleri de gerekçeli olarak aday önerisinde bulunabilir. Önerilen çalışmalar da dosyalandırılır (5 nüsha).

Jüri:


Jüri üyeleri, İstanbul’da sağlık alanında ve çeşitli dallarda hizmet veren kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur. 
Bu kurumlar şunlardır;
o    İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu
o    Tıp Fakülteleri Halk Sağlığı Anabilim Dalları
o    İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekimler Komisyonu
o    İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
o    İstanbul Veteriner Hekimleri Odası 
o    Yerel Yönetimler
o    İstanbul Dişhekimleri Odası
o    İstanbul Eczacı Odası
o    Sağlık İş Kolundaki Sendikalar
Jüri, kararlarını oy çokluğuyla alır.

Ödül:

Ödül, “Anı Plaketi” ve “Ödül Belgesi”nden oluşur ve “14 Mart Tıp Haftası” Ödül Töreninde verilir.

Ödüle hak kazanan hizmetler ve ödül alan kişi / kurum, ödül gerekçesi ile birlikte İstanbul Tabip Odası yayınlarında tanıtılır / duyurulur. 

Son başvuru tarihi: 

Başvuru için gerekli belgeler 17 Şubat 2017 mesai bitimine kadar İstanbul Tabip Odası’na ulaştırılmalıdır.

İLETİŞİM:

Cevdet Albayrak – Tel: (0212) 514 02 92 / dahili 124 – Faks: (0212) 513 37 36
Türkocağı Cad. No: 17, 34440 Cağaloğlu – İstanbul e-mail: hub@istabip.org.tr – web: www.istabip.org.tr/mart2013

 

 


 

İSTANBUL TABİP ODASI 1991-2012 / 14 MART TIP HAFTASI
PROF. DR. NUSRET H. FİŞEK HALK SAĞLIĞI HİZMET / TEŞVİK ÖDÜLÜ SAHİPLERİ


1991 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Pratisyen Hekimleri

1992 Hızır Acil ve Cankurtarma Müdürlüğü Hekimleri

1993 SSK Bakırköy Doğumevi Hastanesi Yönetimi

1994 Doç. Dr. Ayşen Bulut – (Hizmet Ödülü)

Pendik Kurtköy Sağlık Ocağı – (Teşvik Ödülü)

1995 Dr. Muzaffer Akyol

1996 SSK ve Sağlık Hizmetleri Kurultayı Düzenleme Kurultayı

1997 İstanbul Sağlık Ocakları Hekimleri

1998 Sefaköy (İnönü Mah.) Sağlık Ocağı – Hürriyet Mah. Sağlık Ocağı

1999 Teşvik Ödülü : Çatalca Karacaköy Sağlık Ocağı
: Avcılar – Mustafakemalpaşa Sağlık Ocağı

2000 Avcılar, Küçükçekmece, Bağcılar ilçelerindeki sağlıkçıları temsilen Sağlık Grup Başkanlıklarına, Gaziosmanpaşa Sağlık Grup Başkanlığı’na dr. Tayfun Kavasoğlu’na

2001 Yenibosna Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Eğitim Merkezi adına Dr. Saniye Kalkan

2002 Ödül verilmedi.

2003 Diş Hekimleri odası “Dişlerimi Seviyorum” Projesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi “ Özürlünün Toplum İçinde Rehabilitasyonu” Projesi
Her iki kuruma da, TEŞVİK ödülü verildi

2004 Kadıköy Belediyesi
KASDAV Moda Gönüllüleri
Kadıköy Sağlık Grup Başkanlığı
Moda Sağlık Ocağı Çalışanları

Dört kuruma da TEŞVİK ödülü verildi.

2005 1- Gaziosmanpaşa Belediyesi “Sigaranın Gerçek Yüzü” adlı çalışması ile

2- Marmara Üniversitesi Öğretim Üyelerinden
Prof. Dr. Şanda ÇALI
Yrd. Doç. Dr. Sibel KALAÇA
Yrd. Doç. Dr. Nadi BAKIRCI
Yrd. Doç. Dr. Dilşad CEBECİ
Yrd. Doç. Dr. Özlem SARIKAYA

TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü Mesleki Eğitim Projesi’ne katkılarından dolayı TEŞVİK ödülü.

2006 1- İstanbul Dişhekimleri Odası: İstanbul’daki ilköğretim öğrencilerinin ağız diş sağlığına yönelik yaptığı çalışma,

2- Dr. Mustafa SÜTLAŞ: Lepra hastalığının önlenmesi üzerine bu güne kadar yaptığı çalışmalar nedeniyle HİZMET ödülü.

1- Avcılar Gümüşpala Afet Genç Sağlık Ocağı: 1999 depremi ve sonrasında yürüttüğü temel sağlık hizmetlerinden dolayı TEŞVİK ödülü.


2007 1- Ümraniye Verem Savaş Dispanseri: Vereme karşı verilen mücadeledeki başarılarından dolayı HİZMET ödülü.

2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı İstanbul Darülaceze Müdürlüğü: Ortopedik Özürlülerin Fonksiyonel Kapasitelerini Arttırma Projesi TEŞVİK ödülü.

2008 Prof. Dr. Elif DAĞLI: Sigarasız toplum ve sigaranın zararları hakkında toplum bilinçlenmesinde yaptığı karşılıksız ve yoğun hizmetlerinden dolayı HİZMET ödülü.

2009 - İstanbul/Silivri Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Bölgesi: Türkiye’deki temel sağlık hizmetleri alanına 1972 yılından beri yürütülen çalışmalara yapılan katkıdan dolayı;

- Beyoğlu Merkez Salık Ocağı: Türkiye’deki temel sağlık hizmetleri alanına 2008 yılında yaptıkları katkılardan dolayı HİZMET ödülü

2010 – Ödüle değer çalışma olmadığından ödül verilmedi.

2011 Kadıköy Belediyesi: Çocuklarımızın Gülüşüne Sağlık projesi – HİZMET ÖDÜLÜ

Derelerin Kardeşliği Platformu
Nükleer Karşıtı Platform
3. Köprü Yerine Yaşam Platformu
GDO’ya Hayır Platformu
Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu

2012 – Ayhan Şahenk Vakfı – Gezici Sağlık Çalışması – HİZMET ÖDÜLÜ

Meme Sağlığı Derneği – TEŞVİK ÖDÜLÜ

 


 

PROF. DR. NUSRET H. FİŞEK VE EYLEMİ

Prof.Dr.Nusret H.Fişek, 1914 yılında İstanbul'da doğdu. 1932'de, dönemin en fazla nitelikli mezun veren okullarından biri olan Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu.

1938 yılında birincilikle bitirdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki son beş yılı, genç Cumhuriyet'in önemli bir ürünü olan 1933 Ünivesite Reformu aydınlanmasına denk düşer.

1941 yılında aynı Üniversite'de Bakteriyoloji İhtisası'nı tamamlayan Prof.Dr.Nusret H.Fişek, 1946'da Hayati Tıbbi ve Gıdai Kimya Mütehassısı (Biyokimya Uzmanı) oldu, 1952'de ise Harvard Üniversitesi'nden Tıp Bilimlerinde Doktora derecesi aldı. Kendisi; tıp bilimleri felsefe doktoru olan ilk Türk'tür. 1955 yılında Biyokimya Doçenti, 1966 yılında ise Halk Sağlığı Profesörü oldu. Tetanoz toksoidi konusunda yaptığı özgün çalışma ile uluslararası başarı kazandı.

Prof.Dr.Nusret H.Fişek, sağlıklı yaşamanın bir insan hakkı olduğunu savunmuş; tüm bilimsel çalışmalarını ve eylemlerini herkese nitelikli sağlık hizmeti ulaşması hedefine yöneltmiştir. Savaş döneminin sona ererek insan gücü ihtiyacının aza indiğini ve tıptaki gelişmeler sonucu ortaya çıkan hızlı nüfus artışı sorununu ülkemizde ilk fark eden ve bu konuda harekete geçen bilim insanı yine Dr.Nusret Fişek olmuştur. Bu konuya yönelmesindeki en önemli ivme, aşırı doğurganlığın ve çağdışı yöntemlerle hamileliğe son vermek isteyen kadınların sağlığının dramatik bir biçimde bozulmasıdır.

Nüfus planlamasının etkin bir biçimde uygulanması için toplumun ikna edilmesi gerektiğinin bilincinde olan Dr. Fişek; Nüfus sorunu ve buna bağlı olarak sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi konusunda 1960 yılında Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın "sağlık sektörü" kısmını hazırlayarak plancılardan uygulayıcılara kadar birçok insanı eğitmiştir.

1961 Anayasası'nın getirdiği sosyal devlet anlayışı ve yarattığı ortam, bu çalışmaların ortaya çıkması ve yürütülmesinin ana belirleyicilerinden biri olmuştur.

Prof.Dr.Nusret H.Fişek; "dil, din, mezhep, soy, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç ayrımı gözetmeksizin herkese nitelikli sağlık hizmeti" anlayışının yansıması olan Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun'un mimarı olmuştur. 1961 yılında kabul edilen 224 sayılı bu yasa, sağlık yönetimi ve toplum katılımı açısından son derece ileri bir konumdadır.

Hacettepe Tıp Fakültesi'nin kurulmasında ve gelişmesinde büyük katkıları olan Prof.Dr.Nusret H.Fişek, tıp eğitiminin niteliği üzerinde önemle durmuştur. Nitelikli teorik bilgiyi gerekli görmekle birlikte uygulamalı eğitim olmaksızın yetersiz kalacağını düşünmektedir.

Sağlığı bir insan hakkı sayan Prof.Dr.Nusret H.Fişek, fikirlerini ödünsüz bir şekilde savunmuştur. Sağlık eğitimine, planlamasına, örgütlenmesine yönelik düşüncelerinin ve eylemlerinin yanısıra 12 Mart'ın ve 12 Eylül'ün karanlık uygulamalarına karşı çıkmış, öğrenciler ve mücadele arkadaşları yetiştirmiştir. 1983 yılında TTB başkanlığı görevini kabul ederek bu meslek örgütünü, başkanlığını yaptığı altı yıl içinde demokrasi mücadelesi veren seçkin bir toplum örgütü haline getirmiştir.

Örgütü'nün başında, 1980'li yılların baskıcı günlerinde idam cezalarına ve ölüm cezalarının yerine getirilmesinde doktorlara görev verilmesine karşı çıkmış; TBMM'de onay bekleyen kesinleşmiş ölüm cezası kararlarının yerine getirilmesini engellemekte önemli bir rol oynamıştır (1984 yılından beri Türkiye'de ölüm cezası uygulanmamaktadır).

Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın açtığı davaya karşı bilimi, tıp meslek ahlakını, barışı, demokrasiyi ve insan haklarını savunan Prof.Dr.Nusret H.Fişek, işkencelere karşı çıkarak cezaevlerinde yaşanan sorunlarla yakından ilgilenmiş, Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre için Hekimler Derneği'nin, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin ve İnsan Hakları Derneği'nin kurucu üyesi olmuştur.

TTB, onun başkanlığı döneminde birçok girişime imza atmıştır. Kamu kuruluşu niteliğinde, hükümetten bağımsız bir kuruluş olan TTB'nin yasasından gelen yetkilerinden yararlanarak, bir yandan üyelerinin hak ve çıkarlarını korurken, öte yandan halk sağlığına katkısını sağlamak için yürürlüğe konulan bu programlar "üretici etkinlikler" olarak nitelenmiştir.

Merkez Konseyi'ne bağlı olarak kurulan kollar (İşçi Sağlığı Kolu, Pratisyen Hekimlik Kolu, Sendikalaşma Kolu, İnsan Hakları Kolu, Özlük Hakları Kolu vb), bir yandan programlar uygulamaya koymuş ve kongreler gerçekleştirirken; öte yandan yerel tabip odaları düzeyinde de eş-kolların oluşmasını sağlamıştır. Bugün de varlığını koruyan bu kolların uygulamaya koyduğu sertifika programlarından İş Hekimliği Sertifika Programı, Spor Hekimliği Sertifika Programı, Sürücü Kursu Hekimliği Sertifika Programı, ülkemizdeki yaygın ve etkin "hekimlikte sürekli eğitim programları"nın ilk örnekleridir. Aynı dönemde gerçekleştirilen II.İşçi Sağlığı Kongresi , I.Pratisyen Hekimlik Kongresi bugün de kendi alanlarında ağırlıklarını koruyan ve sürdüren kongrelerdir.

Nüfusbilim (demografi) alanındaki çalışmaları nedeniyle Michigan Üniversitesi 150. yıl ödülünü, sağlığın sosyalleştirilmesi alanındaki çalışmaları nedeniyle ise İngiliz Kraliyet Akademisi üyeliğini (FRCP) alan Prof.Dr.Nusret H.Fişek, Cüzzam Savaş ve Araştırma Derneği Şeref Diploması, Hacettepe Üniversitesi Akademik Hizmet Belgesi, Türk Tabipleri Birliği Hizmet ve Onur Belgesi ve Türkiye Ulusal Verem Savaş Derneği Şeref Rozeti sahibidir.

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun ile Türk Nüfus Planlaması Kanunu'nun hazırlanması, sağlık hizmetlerinin daha sonra Dünya Sağlık Örgütü tarafından da benimsenen çağdaş ilkelere göre düzenlenmesindeki önemli hizmetleri, tıp eğitiminin topluma dönük eğitim biçimine dönüştürülmesindeki hizmetleri, Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı ve Nüfus Sorunları alanlarındaki derin bilgisiyle sayısız uzman yetiştirmesi ve çok sayıda bilimsel eser vermesi nedeniyle "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1993 HİZMET ÖDÜLÜ verilmiştir.

Prof.Dr.Nusret H.Fişek, "The Faculty of Community Medicine of the Royal College of Physicians" (FRCP), "American Medical Association", "Harvard Chapter of the Society of Sigma ", "The New York Academy of Sciences", "The National Geographic Society", "The Incorporated Liverpool School of Tropical Medicine", "The American Public Health Association", İnsan Hakları Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Hekimler Derneği (NÜSED) ve Ankara Jinekoloji Cemiyeti üyeliği yapmıştır.

Prof.Dr. Nusret H.Fişek 3 Kasım 1990'da aramızdan ayrılmıştır. Aramızdan ayrıldığı tarihte de, TTB Merkez Konseyi üyesiydi. Sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle, katılamayacağını anladığı ve 3 Kasım 1990 günü toplanacak olan TTB Genel Yönetim Kurulu'na gönderdiği mesaj, savunduğu ilkelerin ve yaşamının bir özeti olmuştur.