1.Ödülün amacı
Toplum sağlığının sorunlarının geliştirilmesi ve çözümü, sağlık çalışanlarının sorunlarının gündeme getirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda gerçeklere dayalı, araştırmacı çalışmalar yapan basın mensupları ve basın-yayın organlarını teşvik etmek ve ödüllendirmektir. 

2. Kimlere verilir

 1. Gazete haber
 2. Gazete araştırma
 3. Karikatür
 4. Köşe yazısı
 5. Radyo programı
 6. TV haber
 7. TV araştırma
 8. TV program
 9. Dergi haber/araştırma
 10. İnternet haber

3. Ödül veriliş biçimi
1.Jüri her dalda bir ödül verir.
2.Jüri önerisiyle bir de “övgüye değer” ödülü verilebilir.
3. Ayrıca ödüle uygun olmayan başvuru olmadığında ödül verilmez. 

4.Kimler ödüle başvurabilir?
1.    Bütün basın mensupları ödüller için aday gösterebilir.

 1. Her aday bir dalda ödüle aday gösterilebilir. 
 2. Adaylar kişisel olarak başvurabilecekleri gibi, gazete, dergi, ajans, TV kanallarının yönetimleri veya diğer meslektaşları tarafında da aday gösterilebilir. Hekimler de Basın Sağlık Ödülleri için aday gösterebilir. 

5.Başvuru koşulları

 1. Başvuruya konu olan eser  1 Ocak 2016 -31 Aralık 2016 tarihleri arasında yayınlanmış olmalıdır.
 2. Adaylarla ilgili başvurular en geç 31 Ocak 2017 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Tabip Odası’nda elden veya postayla ulaşmış olmalıdır.
 3. Adaya ait eserler (basılı doküman, ses veya görüntü kaydı) altı (6) adet çoğaltılarak başvuru dilekçesine eklenmelidir.
 4. Başvuruda adayın, çalıştığı kurum, eserin yayınlandığı gazete, dergi, ajans, radyo veya TV kanalı, hangi dalda aday gösterildiği belirtilmelidir. Başvuruya aday kısa bir de özgeçmiş ve fotoğraf da eklemelidir.

6.Seçici kurul üyeleri

 1. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
 2. Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği /ESAM
 3. Gazete temsilcisi
 4. Ulusal yayın yapan bir TV temsilcisi
 5. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu temsilcisi olmak üzere beş kişiden oluşur.

7.Seçici kurul çalışmaları
Kurul, ödül alacak adayları gizli oy, açık sayım ve oy çokluğu ile alır. Ödül alan adaylarla ilgili gerekçe kurul tarafından belirtilir. 

8.Ödüllerin verilmesi
Ödül, “Anı Plaketi” ve “Ödül Belgesi”nden oluşur ve “14 Mart Tıp Haftası” ödül töreninde verilir. İstanbul dışından gelen ödül sahiplerinin ulaşım giderleri İstanbul Tabip Odası tarafından karşılanır.