2017 YILI AS. DR. CENGİZ ÇETİN ASİSTAN TEZ YARIŞMASI SONUÇLARI


JÜRİ ÜYELERİ

Prof. Dr. Lütfi TELCİ

Prof. Dr. Mefkure TÜRKKAN ERAKSOY

Doç. Dr. Nuray BAŞSÜLLÜ

Doç. Dr. F. Ulviye YİĞİT

Prof. Dr. Bülent ÖNAL

Prof. Dr.  Günalp UZUN

Doç. Dr. Çetin KARADAĞ

Prof. Dr. Sabahattin SAİP

Doç. Dr. Ferda Nihat KÖKSOY

Prof. Dr. Şükrü HATUN

Prof. Dr. Nilay ETİLER

Doç. Dr. Fatih GÖKTAY

Prof. Dr. Kamil KAYNAK

Prof. Dr. Banu KURAN

Doç. Dr. Mukadder ORHAN SUNGUR

Doç. Dr. Ejder YILDIRIM

Prof. Dr. Mehmet SOY

Prof. Dr. Agop ÇİTAK

Prof. Dr. Gürsel SOYBİR

Prof. Dr. Tülay ERKAN

Prof. Dr. Pemra CÖBEK ÜNALAN

Doç. Dr. Meltem VURAL

Prof. Dr. Başak OYAN ULUÇ

Prof. Dr. Müjgan ALİKAŞİFOĞLU


Amaç
27 Temmuz 1998 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı’nda çalışması sırasında meydana gelen kazada, yaşamını yitiren meslektaşımız Asistan Dr. Cengiz Çetin’in (1973 - 1998) anısı yaşatmak, uzmanlık eğitimi sonrasındaki asistan tezlerinde “nitelikli” ve “özgün” çalışmaları teşvik etmek ve tez danışmanlığı yapan eğiticileri onurlandırmaktır.

Tez
01 Ocak – 31 Aralık 2016 tarihine kadar tez jürileri tarafından kabul edilmiş olan tezler yarışmaya katılabilir.

Aday olma
Tez danışmanı, bölümdeki eğiticilerden bir ya da birkaçı, kurum yönetimi, Fakülte Akademik Kurulu ya da Eğitim Planlama Koordinasyon Kurulu üyelerinden bir ya da birkaçı tarafından önerilebilir ya da asistan hekim kendisi aday olabilir.

Adaylık için İstanbul ilinde bulunan tıp fakülteleri ve eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimini tamamlamış olma kuralı aranır.

Tezin Değerlendirilmesi
Tüm tezler ilgili uzmanlık dalı öğretim üyelerinden oluşan bir jüri tarafından puanlama sistemine göre değerlendirilir; daha sonra tezler seçici kurul tarafından, kendi aralarında aldığı puana göre sıralanır.

Katılım Tarihi:
Adaylar tezlerini, microsoft word, pdf ya da üç adet fotokopi olarak 06 Ocak 2017 günü mesai bitimine kadar İstanbul Tabip Odası’na ulaştırmalıdır. Ayrıca tez danışmanı ve aday hekimin kişisel bilgileri ekte olmalıdır.

Ödül:
Sıralamaya giren ilk üç teze ve tez danışmanlarına "ödül belgesi" ve "anı plaketleri" 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde 14 Mart 2017 Tıp Bayramı töreninde verilir. Ayrıca birinci olan tez asistanına kendi dalında katılmak istediği ulusal bir kongre kayıt ücreti İstanbul Tabip Odası tarafından ödenir.

İletişim: 

Özlem Öztürk

Tel: 0212.514 02 92 / 144 
E – Posta: hub2@istabip.org.tr 
İstanbul Tabip Odası: Türkocağı Cad. No:17 Kat:2 34440 Cağaloğlu - İstanbul